Xã Hội

Huyện Tam Dương: Các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc, làm tốt việc xây dựng rãnh thoát nước thải

Thứ Năm, 15/08/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn, trong đó, tập trung xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại các khu dân cư, Huyện ủy Tam Dương đã yêu cầu Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh.

Bên cạnh việc huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, do dân trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện đã ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy đến hết năm 2019 phối hợp với Đảng bộ các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, cam kết mỗi tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên làm được 3km rãnh thoát nước thải, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư trên địa bàn. Đến nay, các xã, thị trấn của huyện Tam Dương cơ bản đã triển khai xong việc rà soát, kiểm đếm các tuyến rãnh cần xây mới, cải tạo; số diện tích thủy vực cần nạo vét.

Đối với các xã được chọn làm điểm của huyện là Hoàng Hoa và Vân Hội đã hoàn thiện được trên 661m rãnh thuộc 4 thôn dân cư; xã Hoàng Lâu hoàn thiện được 600m rãnh thoát nước thải tại thôn Lực Điền. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của 3: Hoàng Hoa; Vân Hội và Hoàng Lâu đang tích cực vận động để các thôn còn lại tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước thải, cải thiện môi trường nông thôn.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: