Xã Hội

Để Ban chủ nhiệm các trung tâm văn hóa xã hoạt động hiệu quả

Thứ Sáu, 09/08/2019

Một trong những yếu tố quan trọng để Trung tâm văn hóa, thể thao (gọi tắt là trung tâm văn hóa) xã hoạt động hiệu quả là do sự năng động của Ban chủ nhiệm. Nhưng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hầu hết các Ban chủ nhiệm chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ… khiến nhiều Trung tâm văn hóa rơi vào tình trạng bỏ không, hoang tàn hoặc thỉnh thoảng khi có sự kiện thì Trung tâm văn hóa mới được sử dụng..

Theo chương trình Nông thôn mới, trung tâm văn hóa các xã đã được đầu tư xây dựng khá quy mô. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều Trung tâm đã không phát huy hết công năng sử dụng do nhiều nguyên nhân, trong đó, phải nói đến sự trì trệ của Ban chủ nhiệm.

Đồng chí Quảng Đức Hạnh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình,(Sở VH-TT&DL) cho biết: “Hiện nay, hầu hết bộ máy các trung tâm văn hóa xã trên địa bàn tỉnh mới kiện toàn . Một số xã có quyết định thành lập nhưng chỉ là hình thức như ở xã Đạo Tú (Tam Dương), Yên Phương, Hồng Châu (Yên Lạc), Hợp Châu, Đại Đình (Tam Đảo)… Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các Trung tâm văn hóa xã”.

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn về quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; trong đó, có hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm trung tâm văn hóa xã. Theo đó, các huyện, thành phố cũng có văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động của trung tâm văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa – khu thể thao thôn, tổ dân phố. Nhưng, thực tế sau khi có quyết định thành lập, các Ban chủ nhiệm hoạt động còn hời hợt, chưa thực hiện được hết chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể, không xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm trình UBND xã phê duyệt và tổ chức thực hiện; không thường xuyên duy trì hoạt động các phòng chức năng như: phòng thư viện, truyền thanh, sinh hoạt câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể thao… Việc phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn còn hạn chế… nhiều Trung tâm rơi vào tình trạng “bỏ không”, cỏ mọc um tùm.

Cũng theo đồng chí Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VH-TT&DL: “Nguyên nhân của tình trạng trên do bộ máy ở cơ sở chủ yếu phải kiêm nhiệm nên hiệu quả không cao. Một cán bộ công chức văn hóa làm rất nhiều việc lại phải kiêm nhiệm thêm chức danh Ban chủ nhiệm, các thành viên tham gia Ban Chủ nhiệm đều là chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên… vì vậy, do công việc đoàn thể mà chưa chú tâm vào hoạt động của trung tâm văn hóa ”.

Nhiều cán bộ công chức văn hóa trình độ còn hạn chế, không nhiệt huyết với công việc , chưa phát huy trách nhiệm được giao. Bản thân người chủ nhiệm không xây dựng được kế hoạch, theo dõi, ghi chép nhật ký; quản lý, khai thác hoạt động chưa tốt; chưa tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nên nhiều phong trào chưa mạnh dẫn tới việc sử dụng các thiết chế văn hóa không hiệu quả.

Thêm nữa, do nhiều xã chưa thực sự quan tâm, nên việc thành lập Ban chủ nhiệm Trung tâm văn hóa còn chậm, khiến các hoạt động cũng như công tác quản lý cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao còn bị buông lỏng.

Trước thực trạng này, hàng năm, Sở VH-TT&DL tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn tới các phòng VH&TT huyện, thành phố về việc quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa các xã; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc các hoạt động của Trung tâm…

Để các Ban chủ nhiệm trung tâm văn hóa xã hoạt động tốt, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ, Sở VH-TT&DL cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng và đưa ra giải pháp cho các trung tâm; hướng dẫn cơ sở kiện toàn Ban chủ nhiệm với đội ngũ nhiệt tình, hiểu biết về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; chú trọng hướng dẫn và trợ giúp về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ trong Ban chủ nhiệm; đồng thời lãnh đạo chính quyền địa phương cần quan tâm dành một nguồn kinh phí nhất định để tổ chức các hoạt động, quan tâm công tác vệ sinh môi trường ở sân vận động - trung tâm văn hóa… ; yêu cầu Ban chủ nhiệm phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường hoạt động tại Trung tâm văn hóa xã để thu hút nhân dân trên địa bàn tham gia các hoạt động hàng ngày.

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: