Xã Hội

Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016"

Thứ Năm, 08/08/2019

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, đồng thời, tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi). Nội dung thi là nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan.

Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 21/8 - 21/10/2019, các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn huyện, thành phố và nhân dân tại địa phương nộp bài dự thi về Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa nội dung của luật vào cuộc sống.

Hồng VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: