Xã Hội

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Thứ Hai, 22/07/2019

Năm 2019 đánh dấu mốc quan trọng đối với Công đoàn Việt Nam, đó là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (28/7/1929-28/7/2019). Gần một thế kỷ qua, cùng với sự lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên chức tỉnh đã có những bước phát triển không ngừng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua lao động, sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức liên hoan văn nghệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trà Hương

Tính đến nay, Công đoàn viên chức tỉnh đã quản lý trực tiếp 84 công đoàn cơ sở, với 4.609 cán bộ, đoàn viên, trong đó, đảng viên là 3.292 người, chiếm 71,4%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-LĐ) ngày một lớn mạnh.

Vừa hồng vừa chuyên, đó là phẩm chất của những CBCCVC-LĐ thời đại mới. Về trình độ lý luận chính trị của CBCCVC Công đoàn viên chức tỉnh, có 745 người đạt trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm 16%); 1.606 người đạt trình độ trung cấp (chiếm 35%). CBCCVC-LĐ Công đoàn viên chức tỉnh tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có lý luận soi đường, vừa có thực tiễn, tri thức nghiệp vụ để làm chủ bản thân và làm chủ xã hội.

Chặng đường 90 năm qua, đặc biệt là hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời đưa ra các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành. Trong sự phát triển chung của đất nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Vì thế, đời sống nhân dân nói chung và của CBCCVC-LĐ nói riêng ngày càng được cải thiện. Hiện nay, mức lương cao nhất của CBCCVC-LĐ thuộc Khối Công đoàn viên chức tỉnh là 13,4 triệu đồng/tháng; người thấp nhất cũng đạt 1,4 triệu đồng/tháng.

Để khẳng định vai trò, vị trí của mình, những năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh luôn đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Các tổ chức công đoàn đều đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-LĐ, của các đoàn viên công đoàn. Hoạt động chăm lo đời sống cho CBCCVC-LĐ, hoạt động nhân đạo, từ thiện được chú trọng. Việc thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách,gia đình có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm. Với phương châm hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, các cấp Công đoàn viên chức tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên. Công đoàn viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế dân chủ ở cơ sở; quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn cơ sở với chuyên môn đồng cấp. Từ đó,nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn được coi trọng và tập trung chỉ đạo. 100% cán bộ, đoàn viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và của Công đoàn. Tư tưởng thông đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành. Phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC-LĐ và hoạt động công đoàn nhờ đó được đẩy mạnh lên một bước. Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”… được các cấp Công đoàn viên chức tỉnh quan tâm tổ chức và duy trì thường xuyên, có hiệu quả.

Đặc biệt là phong trào “Cải cách thủ tục hành chính” gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và phòng, chống tệ nạn xã hội” đã được phát động sâu rộng và có sức lan tỏa lớn, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của các cấp Công đoàn viên chức tỉnh.

Các phong trào thi đua đặc thù theo khối ngành cũng được các đơn vị chú trọng triển khai. Nhiều đề tài khoa học, sáng kiến mang lại giá trị, làm lợi hàng tỷ đồng. Chỉ tính trong năm 2018-2019, đã có 5 đồng chí được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Về kết quả thi đua, khen thưởng, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn viên chức tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ, Bằng khen. Đó là những bông hoa tiêu biểu của CBCCVC-LĐ Vĩnh Phúc.

Để có được những thành quả đó, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn là vô cùng quan trọng. Trong năm qua, đã có 45 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc (chiếm 53,5%), 34 đơn vị vững mạnh (chiếm 40,4%), 5 đơn vị đạt loại khá(chiếm 0,59%), không có đơn vị yếu kém. Những con số đó chứng tỏ các phong trào thi đua đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, từ từng cá nhân đến từng tổ chức. Đồng thời với việc tự khẳng định mình, công tác tham gia xây dựng Đảng cũng được các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện.

Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của Công đoàn Việt Nam, CBCCVC-LĐ Công đoàn viên chức tỉnh nguyện phấn đấu, rèn luyện, cống hiến hết mình để viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc nói chung và của Công đoàn Việt Nam nói riêng.

Đỗ Thị Thắm

(Công đoàn viên chức tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: