Xã Hội

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Phúc Yên: Đúng tinh thần Nghị quyết và phù hợp với thực tiễn

Thứ Hai, 22/07/2019

Sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần đó, UBND thành phố Phúc Yên đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, phường để rà soát, thống kê và xây dựng Đề án sáp nhập thôn, TDP một cách đồng bộ, hiệu quả.

Cán bộ UBND phường Phúc Thắng cùng Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Yên và tổ dân phố Xuân Đức bàn các nội dung sáp nhập tổ dân phố

Thực hiện Kế hoạch số 25 của UBND tỉnh về việc sáp nhập thôn, TDP theo quy định tại Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ, UBND thành phố Phúc Yên đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; đồng thời, ban hành Kế hoạch về sáp nhập thôn, TDP triển khai đến 10 xã, phường trên địa bàn, trong đó, cụ thể hóa các nội dung nhằm thể hiện quyết tâm chính trị cao, đảm bảo tính khoa học, thuận lợi trong việc quản lý của chính quyền cấp xã và phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo kế hoạch, toàn thành phố có 8/10 xã, phường triển khai việc sáp nhập thôn, TDP. Mục tiêu đặt ra, số thôn, TDP bắt buộc phải sáp nhập là 42/118; trong đó, xã Ngọc Thanh có 10/21 thôn; các phường: Tiền Châu 4/11 TDP, Trưng Nhị 2/10 TDP, Nam Viêm 3/8 TDP, Đồng Xuân 5/10 TDP, Phúc Thắng 3/13 TDP, Xuân Hòa 4/13 TDP và Hùng Vương 11/16 TDP.

UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường xây dựng đề án, tổ chức sắp xếp, sáp nhập các thôn, TDP đúng quy định, trình tự theoThông tư số 14 của Bộ Nội vụ. Các thôn, TDP được sáp nhập phải phù hợp về vị trí địa lý, không bị chia cắt, người dân có điều kiện thuận tiện để phát triển kinh tế - xã hội và ổn định cuộc sống. Đối với những thôn, TDP không đủ điều kiện nhưng không thể sáp nhập với các thôn, TDP khác phải có văn bản trình bày rõ lý do, thực tế và những khó khăn, vướng mắc khi sáp nhập, để từ đó có phương án giải quyết phù hợp.

Tính đến hết tháng 6 năm 2019, cơ bản các xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành phương án sáp nhập với tỷ lệ ý kiến cử tri tán thành cao. Tuy nhiên, vẫn còn 4 thôn, TDP, cử tri không nhất trí việc sáp nhập gồm: Ngọc Thanh: 1, Phúc Thắng: 2, Đồng Xuân: 1. Mặc dù đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động, nhưng sau 2 lần lấy phiếu biểu quyết, tỷ lệ cử tri tán thành rất thấp so với quy định.

Phường Phúc Thắng hiện có 13 TDP, trong đó, 3 TDP không đảm bảo theo quy định, bắt buộc phải sáp nhập là TDP Xuân Mới, TDP Xuân Yên, TDP Xuân Đức. Mặc dù đã đưa ra nhiều phương án để sáp nhập 3 TDP này, đảm bảo theo đúng quy định,song, qua nhiều lần tổ chức họp, lấy phiếu biểu quyết, tỷ lệ cử tri tán thành đều không đạt. Lý do bởi, TDP Xuân Mới là cụm dân cư được hình thành cách đây trên 300 năm, nhân dân sinh hoạt ổn định theo tập tục truyền thống có từ lâu đời. Bên cạnh đó, đây cũng là khu dân cư riêng biệt, cách khu dân cư khác của phường 1.400m, không giáp ranh với TDP khác trên địa bàn phường. Do đó, cử tri đề nghị được giữ nguyên để đảm bảo về khoảng cách địa lý và tránh những xáo trộn về phong tục tập quán của người dân.

Ngoài ra, cử tri TDP Xuân Đức và TDP Xuân Yên đề nghị không sáp nhập 2 TDP này vì nếu sáp nhập, địa bàn quá rộng, dân cư đông đúc sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Do vậy, sau nhiều lần lấy ý kiến, UBND phường Phúc Thắng đã đi đến thống nhất giữ nguyên TDP Xuân Đức và TDP Xuân Mới do những đặc thù riêng của hai khu vực này, chỉ tiến hành sáp nhập TDP Xuân Yên ghép với Khu chung cư Trang Đạt.

Đồng chí Hoàng Tiến Sửu, Chủ tịch UBND phường Phúc Thắng cho biết: Mặc dù kết quả không như kế hoạch đã đề ra, nhưng đã phản ánh đúng thực tế tại địa phương, phù hợp với đặc điểm từng TDP. Vẫn biết rằng, việc sáp nhập là cần thiết, tuy nhiên,trong quá trình thực hiện, lãnh đạo địa phương cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; nắm bắt tình hình thực tế để có những điều chỉnh phù hợp. Do vậy, cử tri và lãnh đạo phường đã làm tờ trình trình HĐND phường Phúc Thắng xem xét, giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong quá trình sinh sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Theo kế hoạch, thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, Nhà nước tới toàn thể người dân trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của đề án; sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bài, ảnh: Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: