Xã Hội

Yên Lạc: Hơn 170 km rãnh thoát nước thải và 121 ao cần nạo vét, nâng cấp

Thứ Sáu, 19/07/2019

Thực hiện Thông báo số 1709-TB/TU của BTV Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước thải và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê về hiện trạng ao, hồ cần cải tạo, đồng thời chọn 2 xã Đồng Cương và Hồng Phương làm điểm.

Qua thống kê, toàn huyện mới chỉ có gần 230 km rãnh xây có nắp đạy, còn hơn 101 km rãnh xây không có nắp đạy, 49 km rãnh đất và hơn 81 km rãnh bị ứ đọng, không lưu thông được nước thải. Số ao, hồ tiếp nhận nước thải là 210 ao với diện tích 640.591 m2. Trên cơ sở điều tra, phân loại hiện trạng và nhu cầu cấp thiết cần được xây dựng, cải tạo để khắc phục ô nhiễm môi trường, huyện có 91,5 km rãnh cần phải xây mới, gần 80,4 km rãnh cần phải cải tạo, nâng cấp, có 121 ao với khối lượng bùn cần được nạo vét hơn 545,486 m3.

Để thực hiện tốt việc triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai tới từng ngõ, xóm, khu dân cư để hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về cơ chế hỗ trợ và huy động nhân dân tham gia xây dựng cống, rãnh và nạo vét ao hồ, thủy vực tồn đọng trong khu dân cư. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ xây dựng, cải tạo và quyết toán công trình với những thôn, xóm có sự đồng thuận cao của nhân dân

Việc triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước là việc làm thiết thực và ý nghĩa, giúp môi trường trong các khu dân cư thêm trong lành, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trần Biển

(Trung tâm VH-TT-TT Yên Lạc)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: