Xã Hội

Đổi mới quy chế làm việc, nâng cao hiệu quả công vụ

Thứ Năm, 18/07/2019

Nhờ đổi mới trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thành phố Vĩnh Yên đã siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần tạo môi trường thông thoáng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ bộ phận một cửa phường Khai Quang (Vĩnh Yên) nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh Dương Hà

Với số dân trên 15.000 người, lại có khu công nghiệp thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước nên khối lượng các giao dịch hành chính tại phường Khai Quang (Vĩnh Yên) thường cao hơn so với các xã, phường khác và ngày một gia tăng. Xuất phát từ thực tế đó, bên cạnh việc chú trọng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính,Đảng ủy, UBND phường Khai Quang tập trung xây dựng quy chế làm việc và quán triệt cán bộ, công chức của phường nghiêm túc thực hiện theo phương châm "Làm hết việc chứ không làm hết giờ" nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đến giao dịch hành chính.

6 tháng đầu năm 2019, bộ phận một cửa của phường đã tiếp nhận gần 8.300 hồ sơ,trong đó, chứng thực hơn 6.570 hồ sơ, lĩnh vực địa chính – xây dựng 670 hồ sơ, tư pháp – hộ tịch 600 hồ sơ, LĐ-TB&XH 445 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%, nhiều hồ sơ trả trước hạn 1 - 2 ngày so với quy định. Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện hơn nhiều lần trước kia, tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy, UBND phường họp bàn và bổ sung quy chế làm việc của cơ quan tập trung theo hướng tăng cường trách nhiệm của từng vị trí công tác. Nhờ vậy, trong thời gian ngắn, không chỉ các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đúng thời gian quy định, nhiều nhiệm vụ, công việc quan trọng của phường được cán bộ, công chức khẩn trương hoàn thành, làm thay đổi nếp nghĩ công sở chỉ làm việc trong giờ hành chính. Cụ thể, như hiện nay, thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, phường Khai Quang tiến hành giải tỏa 3 chợ tạm là chợ Mậu Lâm, chợ Thanh Giã và chợ Vina. Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, nhất là việc chống tái lấn chiếm nên để kế hoạch thực hiện đúng tiến độ, cán bộ, công chức phường phải làm thêm giờ là việc thường xuyên. Một mặt vừa đảm bảo hoạt động giao dịch đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của công dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp, mặt khác vừa tập trung tham gia tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương di chuyển đến nơi buôn bán kinh doanh theo quy hoạch được phê duyệt.

Ngay từ đầu năm, căn cứ tình hình thực tế, Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên đã rà soát quy chế làm việc của từng phòng, ban, địa phương, kịp thời chỉnh sửa, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định nhằm quy trình hóa, cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm khoa học và chất lượng... Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo hướng tăng trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả, từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế, nội quy cơ quan đảm bảo phù hợp chức năng nhiệm vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh về thái độ, hành vi ứng xử trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tuy nhiên, thực tế ở phường Khai Quang và một số xã, phường khác cho thấy, việc đổi mới quy chế làm việc, nhất là ở cơ sở hiện nay còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc đối với cấp ủy cấp dưới có lúc, có nơi chưa được thường xuyên.

Để tiếp tục đổi mới quy chế làm việc, siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công dân, thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên tập trung công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn nhằm nắm bắt, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời đối với cán bộ, công chức viên chức vi phạm Nội quy, Quy chế công sở. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố gắn với ý thức, trách nhiệm người đứng đầu, tạo niềm tin trong nhân dân.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: