Xã Hội

Nhiều trung tâm văn hóa, thể thao xã hoạt động kém hiệu quả

Thứ Tư, 17/07/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng và tổ chức hoạt động ở các trung tâm văn hóa, thể thao (TTVH-TT) cấp xã còn nhiều bất cập.

Trung tâm văn hóa xã Phú Xuân (Bình Xuyên) luôn trong tình trạng "bỏ không"

Theo đồng chí Quảng Đức Hạnh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VH-TT&DL: “Hiện nay, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đều đã được xây dựng TTVH-TT, nhưng tần suất sử dụng thấp, nội dung hoạt động thiếu phong phú; cơ cấu tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động của các trung tâm còn chưa đúng với quy định”.

Thông tư 12 của Bộ VH-TT&DL quy định rõ nội dung, phương thức hoạt động của TTVH-TT xã gồm: Tuyên truyền, cổ động phục vụ các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, sự kiện trọng đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh;tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao để các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt... Sở VH-TT&DL cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, thế nhưng, hầu hết các TTVH-TT hiện đang rơi vào tình trạng “đóng cửa bỏ không”, nhất là khu vực sân vận động cỏ mọc um tùm, là nơi người dân thả trâu bò, để vật liệu xây dựng…

Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết, hầu hết các TTVH-TT xã đều quy hoạch không hợp lý, xa khu dân cư nên không tập trung được người dân đến sinh hoạt, tập luyện thể thao. Bên cạnh đó, sự quan tâm của chính quyền địa phương còn hạn chế nên các phong trào tại cơ sở chưa phát triển, nhiều phong trào tê liệt; trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương, tiêu chí văn hóa chưa được quan tâm; bộ máy quản lý, điều hành ở TTVH-TT còn kiêm nhiệm nên hoạt động chưa hiệu quả... Với bộ máy hoạt động của các TTVH-TT hiện nay, một cán bộ văn hóa phụ trách, kiêm nhiệm nhiều chức năng nên không thể chuyên tâm làm tốt công việc của mình; ngoài ra, do hạn chế về trình độ, bằng cấp chuyên môn lĩnh vực văn hóa, thể thao… nên không thể hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao cho người dân.

Cũng theo đồng chí Quảng Đức Hạnh, TTVH-TT gồm nhiều hạng mục khác nhau,gồm có nhà luyện tập thể dục thể thao, nhà văn hóa, nhà đa năng, sân vận động… Nhiệm vụ của TTVH-TT là phải tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền phát triển hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn; tổ chức các phong trào để thu hút người dân tham gia. Nhưng, hiện nay, các TTVH-TT chưa chú trọng, phát huy hay khai thác, tổ chức tốt các hoạt động cho nhân dân; đặc biệt, chưa có cơ chế, chính sách, nhất là chế độ chi trả cho người trông coi, hướng dẫn hoạt động tại đây.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, ngành văn hóa đã có hướng dẫn cụ thể việc quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá thực tế hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; tổ chức tuyên truyền qua nhiều cuộc họp, tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng; tổ chức tập huấn cho cán bộ Phòng VH-TT các huyện, thànhphố và các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý, phát huy công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…

Để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là các TTVH-TT, ngành văn hóa cần nâng cao công tác quản lý; tuyên truyền sâu rộng, quyết liệt; chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra; tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách kịp thời, hỗ trợ người trông coi các TTVH-TT. Mặt khác, khi các văn bản, kế hoạch được ban hành, các cấp chính quyền địa phương phải nghiêm túc tổ chức thực hiện, nâng cao trách nhiệm và vào cuộc một cách mạnh mẽ, tránh mang tính hình thức.

Xây dựng TTVH-TT xã, phường, thị trấn là xu hướng phù hợp với sự phát triển của xã hội, góp phần mang lại đời sống tinh thần phong phú cho người dân. Tuy nhiên, bài toán đặt ra hiện nay, phải có một cơ chế, chính sách phù hợp cho hoạt động của các TTVH-TT và người trông coi, hướng dẫn hoạt động tại TTVH-TT. Có như vậy,mới có thể tháo nút thắt của sự “bỏ trống” các TTVH-TT hiện nay.

Bài, ảnh Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: