Xã Hội

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sáp nhập thôn, tổ dân phố

Thứ Ba, 16/07/2019

Sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) là nhiệm vụ quan trọng nhằm tinh gọn, giảm sự cồng kềnh của bộ máy, hệ thống chính trị từ cơ sở, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Thời gian qua, với sự chủ động của các cấp, các ngành, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo được sự đồng thuận trong việc sáp nhập thôn, TDP. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn không ít những trăn trở, bất cập đặt ra trong thực hiện chủ trương này.

Cán bộ, đảng viên xã Đồng Cương (Yên Lạc) họp bàn việc sáp nhập thôn. Ảnh: Dương Hà

Giảm 143 thôn, TDP sau sáp nhập

Cụ thể hóa Chương trình hành động số 49 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và căn cứ Thông tư 14 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2177 và Kế hoạch số 25 về sáp nhập thôn, TDP trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thống kê số liệu thôn, TDP trên địa bàn, tổng hợp các phương án sáp nhập; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng Đề án, thực hiện quy trình, hồ sơ sáp nhập thôn, TDP.

Qua rà soát, huyện Tam Dương có 145 thôn, TDP, trong đó, 20 thôn, TDP không đủ điều kiện về quy mô số hộ gia đình, thuộc diện phải sáp nhập và 10 thôn, TDP không thuộc diện sáp nhập nhưng đề nghị sáp nhập. Sau sáp nhập, huyện Tam Dương giảm từ 145 thôn, TDP xuống còn 130 thôn, TDP. Qua đánh giá của UBND huyện Tam Dương, việc rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện sáp nhập, kiện toàn thôn, TDP trên địa bàn được thực hiện theo đúng trình tự quy định, hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Xã Hoàng Lâu (Tam Dương) là một trong những đơn vị được chọn thí điểm thực hiện Đề án sáp nhập, thành lập thôn mới theo Kế hoạch số 2177 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND xã Hoàng Lâu đã quyết liệt vào cuộc, tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc sáp nhập, từ 12 thôn giảm còn 9 thôn. Bà Lê Thị Phương, người dân thôn Lực Điền, xã Hoàng Lâu chia sẻ: “Tôi thấy đây là chủ trương đúng, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tinh gọn, nâng cao hiệu lực bộ máy cơ sở và tiết kiệm nguồn ngân sách địa phương”.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, trên địa bàn toàn tỉnh có 244/1.379 thôn, TDP có số hộ gia đình đạt dưới 50% so với điều kiện về quy mô số hộ gia đình đối với thôn, TDP theo quy định phải thực hiện sáp nhập. Đồng chí Nguyễn Văn Toản, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ) cho biết: “Sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng, song, đây cũng được xem là một hành trình nhiều khó khăn, nếu như không có được sự đồng thuận của nhân dân". Đáng nói, ngoài tiến hành sáp nhập thôn, TDP không đủ điều kiện theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ, tỉnh khuyến khích các địa phương đăng ký thực hiện sáp nhập thôn, TDP. Đến nay, đã có 274 thôn, TDP hoàn thành thủ tục đề nghị sáp nhập, trong đó có 200 thôn, TDP thuộc diện bắt buộc phải sáp nhập và 74 thôn, TDP thuộc diện khuyến khích sáp nhập, giảm 143 thôn, TDP.

Những khó khăn cần tháo gỡ

Thực tế, tại nhiều địa phương cho thấy, việc sáp nhập thôn, TDP đều được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc quyết liệt, tiến hành một cách thận trọng, kỹ lưỡng, đúng quy định pháp luật và thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn 44 thôn, TDP trên địa bàn tỉnh thuộc diện sáp nhập nhưng đến nay chưa thực hiện được.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng thôn Minh Hồng, xã Minh Quang (Tam Đảo) cho biết: Thôn Minh Hồng có 93 hộ dân, thuộc diện thôn phải sáp nhập. Mặc dù thôn đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, triển khai nhưng khi lấy phiếu ý kiến từ người dân, thôn Minh Hồng chỉ có 3/93 hộ dân đồng ý sáp nhập. Các hộ dân còn lại cho rằng, việc sáp nhập thôn ảnh hưởng tới đời sống, việc phát triển KT - XH.

Ngoài vướng mắc về quy định pháp luật khi lấy phiếu của cử tri phải đạt trên 50% số hộ đồng thuận, đối chiếu với các quy định của Bộ Nội vụ, việc sắp xếp các thôn, TDP ở một số địa phương gặp không ít trở ngại do địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố rải rác; phong tục tập quán khác nhau. Cụ thể như tại thôn Kiên Đình, xã Quang Sơn (Lập Thạch) là thôn đồng bào dân tộc thiểu số, bản sắc văn hóa riêng biệt, nằm biệt lập với các thôn Cầu Trên và thôn Quảng Cư qua một cánh đồng, vì vậy, rất khó trong việc thực hiện sáp nhập thôn. Hay như thôn Quảng Con, xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) với 136 hộ dân, có vị trí tách biệt so với các thôn. Mặt khác, phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt không tương đồng với các thôn lân cận, do vậy khó thực hiện việc sáp nhập.

Thực tế, chủ trương sáp nhập thôn, TDP tuy đã được tuyên truyền đến từng hộ dân, song, vấn đề đặt ra đối với nhiều địa phương hiện nay chính là tài sản chung của nhân dân về nhà văn hóa. Bởi khi 2 thôn sáp nhập, tất yếu sẽ dư thừa một nhà văn hóa, trong khi đội ngũ cán bộ thôn tinh giản một nửa, dân số đông gấp đôi, nhà văn hóa chung của 2 thôn sau khi sáp nhập không có. Bà Nguyễn Thị Côi, Trưởng thôn Hoàng Xá Đình, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) cho biết: Tới đây, khi sáp nhập thôn, đồng nghĩa với việc người dân cả 3 thôn Hoàng Xá Đông, Hoàng Xá Đình, Hoàng Xá Ngược sẽ về chung một thôn, số lượng hộ dân tăng gấp 3, nhà văn hóa thôn cũ không đủ chỗ để người dân hội họp, nhất là trong những ngày lễ lớn của đất nước hoặc tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân.

Việc lựa chọn nhân sự sau khi sáp nhập thôn, TDP cũng là bài toán không đơn giản đối với nhiều địa phương. Đồng chí Nguyễn Phùng Xuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) cho biết: Quan điểm trong việc thực hiện sáp nhập thôn là không được duy ý chí mà phải thực hiện trên cơ sở thực tế, khoa học và sự đồng thuận của nhân dân. Kể cả trong công tác nhân sự sau khi sáp nhập thôn, địa phương tin rằng sẽ lựa chọn ra những cán bộ thôn vừa có tâm, vừa có tầm, có sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh còn 1.236 thôn, TDP, theo đó, giảm được 715 cán bộ hoạt động không chuyên trách của thôn, giảm trên 1,3 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước/tháng. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh cho rằng: Sáp nhập thôn, TDP là nhiệm vụ khó, phức tạp, nhưng Sở Nội vụ cùng chính quyền các cấp đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện trong một thời gian ngắn, đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về nhiệm vụ này; kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong sáp nhập thôn, TDP để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: