Xã Hội

Huyện ủy Lập Thạch: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương khóa XII

Thứ Sáu, 28/06/2019

Ngày 27/6/2019, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Hà Đình Nhã, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đào Quốc Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư chi, Đảng bộ cơ sở; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và đảng viên các chi bộ khối Huyện ủy, UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lê Thị Điều, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/ 2019 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Thông qua học tập Nghị quyết và các Chỉ thị nhằm giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chất lượng đội ngũ đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xác định rõ việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và của mỗi đảng viên. Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thúy Ngân

(Huyện ủy Lập Thạch)

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: