Xã Hội

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước

Thứ Sáu, 28/06/2019

Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) truyền đạt nội dung cơ bản về những điểm mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại…

Qua buổi tập huấn giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: