Xã Hội

Ủy ban MTTQ tỉnh: Phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư”

Thứ Năm, 27/06/2019

Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải và phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư” nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về ý thức và trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ, cải tạo hệ thống thu gom nước thải và vệ sinh môi trường, không để mất vệ sinh, tù đọng nước thải trên các trục đường làng, ngõ xóm tại các khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của cuộc vận động, từ đó,đăng ký thi đua, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư;vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia thi công với vai trò chủ thể để xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh xử lý nước thải ở khu dân cư; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thi công, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ đề ra.

MTTQ cơ sở vận động để các khu dân cư có kế hoạch tổ chức cho nhân dân thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình; hình thành ý thức tự giác và thói quen trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại mỗi gia đình; chủ động tham gia khơi thông dòng chảy, nạo vét các mương, rãnh thoát nước thải ngay từ ngõ xóm, trồng cây xanh,xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiến tới thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau khi các đơn vị làm điểm xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường hoàn thành, sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2019 và hoàn thành trong quý II năm 2020.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: