Xã Hội

Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Năm, 27/06/2019

Sau hơn 6 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân thủ tục tham gia BHXH. Ảnh Dương Chung

Nghị quyết 21 thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước đến công tác BHXH, BHYT; nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động,trong đó, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn50% lực lượng lao động thuộc các thành phần kinh tế tham gia BHXH, 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hơn 80% dân số tham gia BHYT...

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản, chỉ thị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm phối hợp của các cấp, ngành, đơn vị chức năng với ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ngành BHXH và ngành y tế; triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho một số đối tượng…

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác BHXH, BHYT có sự chuyển biến rõ rệt; các địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 21 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. 100% huyện, thành phố của tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo nhiệm kỳ và hằng năm, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Văn Cơ, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) cho biết: “Từ năm 2012 trở về trước, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã còn thấp, chỉ đạt khoảng 46%. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do nhận thức, hiểu biết của người dân về chính sách BHYT còn hạn chế; một số người còn có tâm lý e ngại khi đi khám, chữa bệnh BHYT… Thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, chính quyền xã đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, chỉ đạo các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn hoạt động có trách nhiệm, nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã; khuyến khích các phòng khám tư nhân hoạt động trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế… Nhờ đó, đến nay, toàn xã có hơn 8.500 người tham gia BHYT, đạt 86%”.

Những năm gần đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ngành y tế được tỉnh quan tâm, tăng cường đầu tư; mạng lưới khám, chữa bệnh BHYT ngày càng được mở rộng; chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Phương thức hoạt động của hệ thống BHXH trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp; thủ tục hành chính trong giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến và rút gọn; tổ chức bộ máy BHXH các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; các chế độ BHXH, BHYT luôn được giải quyết kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc BHXH huyện Tam Đảo cho biết: “Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, BHXH huyện đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm, tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện giao dịch với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. BHXH huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn… nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT…”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng qua các năm. Trước năm 2012, số người tham gia BHXH, BHYT trên toàn tỉnh là 620.567 người, thì hiện nay đã đạt hơn 982.000 người; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89% dân số; tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 29% dân số. Để đạt được mục tiêu “BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động”, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với BHXH trong công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động của doanh nghiệp và thanh, kiểm tra liên ngành. Đồng thời, chỉ đạo ngành BHXH đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng; đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp…

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: