Xã Hội

Chuyển biến sau 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở Sông Lô

Thứ Ba, 18/06/2019

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” và Thông tri số 37-TTr/TU ngày 29/1/2010 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo thực hiện công tác BHYT, công tác BHYT trên địa bàn huyện Sông Lô đã có sự chuyển biến tích cực.

Ngay sau khi Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) và Thông tri số 37-TTr/TU của Tỉnh ủy được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ chủ chốt cấp huyện và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nội dung chỉ thị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời, tuyên truyền chỉ thị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã ban hành Thông tri số 10-TTr/HU, ngày 23/3/2010 về việc lãnh đạo thực hiện công tác BHYT và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tính đến cuối năm 2018, huyện Sông Lô đã ban hành 2 văn bản của cấp ủy, 18 văn bản chỉ đạo của UBND huyện và 36 văn bản của cơ quan chuyên môn BHYT huyện.

Để triển khai chính sách, pháp luật mới về BHYT đến với mọi người dân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia BHYT, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và người được hưởng các chính sách xã hội. Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ một phần kinh phí cho người tham gia BHYT theo quy định của UBND tỉnh. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo khi tham gia BHYT được UBND tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí phải đóng.

Nếu như năm 2009, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện chỉ có 39.521 người (chiếm 47,5%), thì đến cuối năm 2018 tăng lên 88.718 người (chiếm 90,3%), tăng 42,8%. Tổng thu quỹ BHYT năm 2009 đạt hơn 810 triệu đồng, đến cuối năm 2018 đã tăng lên hơn 20,3 tỷ đồng. Năm 2009 chỉ có hơn 9.900 người tham gia khám,chữa bệnh bằng BHYT, thì đến tháng 12/2018 là hơn 64 nghìn người với số tiền chi trả ngày càng cao. Tổng chi trả khám, chữa bệnh bằng BHYT năm 2009 là trên 300 triệu đồng, đến cuối năm 2018 tăng lên hơn 23 tỷ đồng. Hiện nay, nhu cầu khám,chữa bệnh của người dân tại Trung tâm Y tế huyện ngày càng cao. Năm 2009, số người tham gia khám, chữa bệnh BHYT chỉ có hơn 15 nghìn lượt với 70 giường bệnh, thì đến tháng 3/2018 tăng lên hơn 100 nghìn lượt với 150 giường bệnh. Trung tâm Y tế huyện sử dụng phần mềm HIS quản lý khám, chữa bệnh bằng BHYT từ xa, phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện và các cơ sở y tế; đồng thời, lắp đặt hệ thống đầu đọc, quét thẻ BHYT và hệ thống lấy sổ khám tự động, phân luồng đến các phòng khám.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai kịp thời các quy định mới của chính sách BHYT,thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan BHXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên ngành đối với việc thực hiện các chính sách BHYT ở tất cả các cấp, ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; quản lý chặt chẽ các đối tượng đóng, tham gia BHYT và Quỹ BHYT theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng tiêu cực.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT luôn được huyện chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Từ năm 2009 đến năm 2018, huyện đã cấp mới 178.284 thẻ BHYT và cấp lại 55.824 thẻ BHYT cho người dân.

Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về BHYT trên địa bàn huyện thường xuyên được củng cố và hoàn thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHYT được nâng lên. Đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về thực hiện chế độ BHYT cho người lao động. Nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHYT đã thay đổi căn bản, người lao động đã thấy rõ trách nhiệm và đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Người dân đã tích cực tham gia BHYT để phòng bệnh và chia sẻ với người khác. Quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, các chính sách mới về BHYT như thông tuyến khám, chữa bệnh, điều chỉnh giá viện phí… được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định. Mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ bảo hiểm từng bước được nâng lên...

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, trong thời gian tới, huyện Sông Lô xác định: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT, tập trung phát triển BHXH tự nguyện trong nhân dân nông thôn; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, chế độ BHYT để tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về Luật BHYT cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT tại các đơn vị, xử lý nghiêm các đơn vị cố tình trốn đóng BHYT, nợ đọng kéo dài nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Lệ Quyên

(Trung tâm VH-TT-TT Sông Lô)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: