Xã Hội

Tập huấn giáo dục nghề năm 2019

Thứ Ba, 18/06/2019

Ngày 17/6/2019, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp.

Tại lớp tập huấn, 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ LĐ-TB&XH các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Kinh tế tạ tầng, Phòng NN&PTNT các huyện, thành phố và cán bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được truyền đạt một số nội dung: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 theo Kế hoạch số 55 của UBND tỉnh; thực hiện Nghị quyết số 42 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 18 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện hỗ trợ kinh phí học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT+ trung cấp theo Nghị quyết số 42 của HĐND tỉnh; một số văn bản mới do Bộ LĐ-TB&XH ban hành trong năm 2019.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của tỉnh trong công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động hiện nay, đặc biệt là vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng như hỗ trợ học nghề đối với học sinh, sinh viên nghèo. Qua lớp tập huấn, giúp trang bị kiến thức cho các cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp cũng như hướng dẫn các địa phương, đơn vị cách triển khai đúng, nhanh chóng và hiệu quả các nội dung liên quan nhằm tích cực góp phần đưa công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn.

Phương Loan



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: