Xã Hội

Toàn tỉnh đã tinh giản gần 1.900 biên chế

Thứ Ba, 18/06/2019

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, từ năm 2015 đến tháng 5/2019, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.868/2.363 biên chế, đạt 76,1% so với mục tiêu giảm 10% đến năm 2021, trong đó có 796 người nghỉ việc theo Nghị quyết số 31, Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh.

Tỉnh đã chi ngân sách hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng và hỗ trợ tinh giản người hoạt động không chuyên trách, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng yên tâm về tư tưởng và cuộc sống được đảm bảo ổn định sau nghỉ việc.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: