Xã Hội

Huyện ủy Tam Đảo: Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương

Thứ Ba, 18/06/2019

Mới đây, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/1/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/1/2019 và Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Hồng Hải, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung giới thiệu, làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các Chỉ thị; chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt, các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết, các Chỉ thị với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng để tạo sự thống nhất, đồng thuận, chống lại các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc.

Hải Yến

(Trung tâm VH-TT-TT Tam Đảo)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: