Xã Hội

Rút kinh nghiệm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Hai, 17/06/2019

Ngày 14/6/2019, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24) xã Tam Quan (huyện Tam Đảo) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo 24 tỉnh và huyện Tam Đảo chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp, quyền Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 24 huyện Tam Đảo chủ trì hội nghị. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Bản đồ, Bộ Tham mưu, Quân khu 2; Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS các huyện, thành phố; các xã, thị trấn; một số ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xã Tam Quan có 300 đối tượng chính sách, trong đó có 115 liệt sĩ, 55 thương binh, 32 bệnh binh và 85 người nhiễm chất độc hóa học. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, đặc biệt trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, xã đã phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến 1.200 gia đình trong xã, thu về 800 phiếu, trong đó, 4 phiếu có thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; rà soát, xác minh 2/5 thông tin liệt sĩ hy sinh và chôn cất ban đầu trên địa bàn thuộc thôn Làng Chanh, còn 3 trường hợp chưa xác định cụ thể vị trí an tang; kiểm đếm và hoàn thiện thông tin 66 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, trong đó, số mộ có hài cốt là 32 và số mộ không có hài cốt là 34. Ban CHQS xã đã tham mưu cho Hội đồng chính sách xã chỉ đạo tổ chức kết luận xong địa bàn cấp xã và 13/13 thôn phục vụ việc lập bản đồ quy tập.

Tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn đã thảo luận và nêu những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện thông tin địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong rà soát, triển khai phiếu cung cấp thông tin ở các xã, thị trấn, hoàn thiện 5 sản phẩm bản đồ quy tập, tìm kiếm theo yêu cầu của cấp trên.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ban Bản đồ, Bộ Tham mưu, Quân khu 2; Bộ CHQS tỉnh; Ban Chỉ đạo 24 huyện nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng nói chung và công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Từ kinh nghiệm trong việc tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được trao đổi tại hội nghị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả công tác này. Cơ quan quân sự các cấp làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành việc kết luận 100% địa bàn, hoàn thiện thông tin liệt sĩ, tiến tới số hóa danh sách liệt sĩ trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ toàn quốc.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: