Xã Hội

Huyện ủy Bình Xuyên: Học tập, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương

Thứ Hai, 10/06/2019

Mới đây, Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị 28, 30, 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khóa XII). Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/1/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để cán bộ chủ chốt trong huyện nhận thức rõ, nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng nghị quyết, từng chỉ thị. Trên cơ sở đó, triển khai tổ chức thực hiện trong từng cấp ủy, tổ chức Đảng đảm bảo sáng tạo, phù hợp, đúng với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần đưa nhanh các chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Nguyễn Hoan

(Trung tâm VH-TT-TT Bình Xuyên)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: