Xã Hội

Nâng cao nghiệp vụ công tác tôn giáo

Thứ Sáu, 07/06/2019

Sáng 6/6/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2019 cho các đồng chí là Trưởng khối dân vận cấp xã và Tổ trưởng dân vận cơ sở trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Tại buổi tập huấn, đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề như: Một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay và công tác đấu tranh, ngăn ngừa đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động đồng bào có đạo trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Thông qua lớp tập huấn giúp các đồng chí là Trưởng khối dân vận cấp xã và Tổ trưởng dân vận cơ sở nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Từ đó, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác tôn giáo và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: