Xã Hội

Huyện Lập Thạch công khai, dân chủ trong thực hiện Đề án 01

Thứ Năm, 06/06/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư 6 (khóa XII) và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Lập Thạch bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong phát triển KT–XH ở địa phương.

Việc sáp nhập Trường mầm non Ngọc Mỹ với Trường mầm non Ngọc Mỹ A, xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) góp phần nâng cao công tác giảng dạy. Ảnh: Dương Hà

Bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Chương trình hành động của các cấp ủy về đổi mới việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC, BTV Huyện ủy Lập Thạch ban hành các kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị, các phòng, ban, chuyên môn, các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC, quần chúng nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án, Nghị quyết của Đảng.

Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị xã hội, đến nay, huyện Lập Thạch thực hiện nhất thể hóa một chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch MTTQ huyện; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trong khối đơn vị hành chính Nhà nước, các đơn vị công lập, huyện thành lập Trung tâm Hành chính công trên cơ sở nâng cấp bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện; chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về Trung tâm Y tế huyện, giải thể Phòng Y tế huyện chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế về Văn phòng HĐND – UBND huyện. Trên cơ sở sắp xếp, tổ chức bộ máy, huyện tiến hành sáp nhập giữa Đài Truyền thanh và Trung tâm VHTT huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện; tiếp nhận Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, Trường THCS Dân tộc nội trú Lập Thạch từ Sở Giáo dục &Đào tạo về huyện quản lý.

Căn cứ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, kế hoạch của huyện giao cho ngành giáo dục huyện tinh giản 10% số trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn, Phòng GD – ĐT huyện rà soát các đơn vị nhà trường. Đến nay, huyện Lập Thạch sáp nhập được 8 trường mầm non, tiểu học theo địa bàn xã; dự kiến đến tháng 9/2019, có thêm 2 trường mầm non và 4 trường tiểu học cùng xã thực hiện việc sáp nhập, góp phần tiết kiệm ngân sách, tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục trên địa bàn.

Bên cạnh sáp nhập một số đơn vị công lập, huyện tiến hành giải thể một số chi bộ cơ sở như: chi bộ cơ quan, quân sự, công an xã, thị trấn, chi bộ y tế huyện; sáp nhập chi bộ nhà trường. Từ 62 chi, Đảng bộ cơ sở và 326 chi bộ, đến nay, Đảng bộ huyện Lập Thạch giảm được 52 chi bộ, trong đó, 5 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 47 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Huyện thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND đối với 2 đơn vị là thị trấn Hoa Sơn và xã Xuân Lôi; một số xã, thị trấn đang thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, huyện Lập Thạch giảm 10 lãnh đạo cấp phòng và 100 cán bộ, CCVC, trong đó: Khối Đảng, đoàn thể tinh giản được 5 người, khối chính quyền tinh giản được 95 người; giảm được 327 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 1.507 cán bộ không chuyên trách thôn, TDP; giảm 24 lao động hợp đồng. Huyện dừng tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể; tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, CCVC khối Đảng, đoàn thể và chính quyền theo quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, CCVC sau khi tinh giản; quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC. Huyện ủy cử 11 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 2 cán bộ tham gia lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị và cử 139 cán bộ, đảng viên đi học trung cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Trần Văn Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch cho biết:"Việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, sáp nhập một số đơn vị, phòng ban trên địa bàn huyện được tiến hành thận trọng, công khai, dân chủ, khoa học, đúng chủ trương, đảm bảo mục tiêu tinh giản, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, CCVC và quần chúng nhân dân".

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2021, Huyện ủy Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện mô hình kiêm nhiệm, nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo các cấp; đảm bảo tỉ lệ tinh giản biên chế năm 2021 đạt tối thiểu 10% so với năm 2015...

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: