Xã Hội

Quy định không hút thuốc lá nơi công sở: Khi người đứng đầu thực hiện chưa nghiêm

Thứ Sáu, 31/05/2019

Sau gần 7 năm thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy, bên cạnh việc đa số cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC-VC) đã nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng, thì ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, vẫn còn tình trạng CB, CC-VC, thậm chí cả người đứng đầu chưa từ bỏ được thói quen xấu này. Đây thực sự là điều đáng lo ngại và cầncó chế tài phù hợp để ngăn chặn, xử lý nghiêm, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi Chỉ thị 11 được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị tới toàn thể CB, CC-VC nhận thức rõ tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người, môi trường làm việc, nâng cao ý thức của mỗi CB, CC-VC trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở...

Hiện nay, ở phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương, việc thực hiện quy định không hút thuốc lá nơi công sở đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Tại hội trường, phòng làm việc, hành lang, cầu thang của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đều được gắn biển “cấm hút thuốc”; đồng thời, các đơn vị thực hiện nghiêm quy định cấm CB, CC-VC hút thuốc lá nơi công sở... Một điều dễ nhận thấy là phần lớn đội ngũ CB, CC-VC, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị hiện nay không hút thuốc lá tại công sở. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 11, các đơn vị đều đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% CB,CC-VC trong cơ quan thực hiện tốt nội quy, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua đối với CB, CC-VC hàng năm. Nhờ đó, quy định không hút thuốc lá nơi công sở đã trở nên phổ biến và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo CB,CC-VC...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua, tình trạng CB, CC-VC hút thuốc lá nơi công sở vẫn diễn ra và còn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 11 cần sớmkhắc phục... Nguyên nhân là do việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 11 ở một số cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nghiêm túc. Một bộ phận không nhỏ CB, CC-VC, kể cả một số đồng chí lãnh đạo chưa thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện quy định. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý chưa thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi còn buông lỏng...

Tìm hiểu thực tế ở xã Cao Minh (Phúc Yên), tại các phòng làm việc, phòng họp và khu vực hành lang tại trụ sở UBND xã đều gắn biển “cấm hút thuốc ”… Quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc cũng đã được xã quán triệt tới toàn thể CB, CC. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mặc dù xã đã bổ sung quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế của đơn vị và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của CB, CC, song, hiện nay, vẫn còn tới 5/13 nam CB, CC (trong đó có cả đồng chí đang giữ cương vị lãnh đạo xã) vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc lá nơi công sở... Khi được hỏi vì sao xã không áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cười và trả lời: “Việc này khó lắm! Bởi họ là anh em, đồng nghiệp...”.

Cũng như ở Cao Minh, thời gian qua, hầu hết CB, CC xã Tân Lập (Sông Lô) đều nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc lá nơi công sở. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến làm việc, vẫn thấy một số đồng chí CB, CC xã hút thuốc lá tại trụ sở, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo. Đồng chí Trần Văn Độ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, thậm chí đã bị xử lý kỷ luật, nhưng đối với một số CB, CC, việc bỏ thuốc lá xem ra rất khó... Cần phải có thời gian để thuyết phục, vận động, giáo dục họ từ bỏ thói quen xấu...

Đồng chí L.T.H, hiện đang là Bí thư Đảng ủy ở một xã chia sẻ: “Với cương vị là người đứng đầu mà mình lại hút thuốc thì sẽ rất khó để tuyên truyền, vận động anh em trong đơn vị bỏ thuốc hoặc khó có hình thức xử lý kỷ luật khi thấy họ hút thuốc... Dẫu biết rằng, để bỏ được thói quen này không dễ, nhưng tới đây tôi sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để làm gương cho anh em...”.

Những nguyên nhân, cách nghĩ nói trên đã phần nào làm xấu đi hình ảnh của người CB, CC trong ánh mắt của quần chúng nhân dân. Thiết nghĩ, thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống thuốc lá, mỗi CB, CC-VC phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong quá trình thực hiện quy định. Mỗi cơ quan, đơn vị cần bổ sung quy định cấm hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoặc vi phạm; đồng thời coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét, xếp loại đối với CB, CC-VC hàng năm...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: