Xã Hội

Huyện ủy Tam Dương: Phấn đấu thực hiện tốt hơn công tác luân chuyển cán bộ

Thứ Năm, 30/05/2019

Huyện ủy Tam Dương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, gắn với công tác điều động, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, sắp xếp đội ngũ cán bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ, trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác luân chuyển cán bộ, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, năm 2017, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương ban hành Nghị quyết 02 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo.

Sau 2 năm thực hiện nghị quyết, số lượng, chất lượng cán bộ được luân chuyển tăng lên rõ rệt, đặc biệt là số lượng cán bộ được luân chuyển về cơ sở. Từ chỗ trước kia, mỗi nhiệm kỳ chỉ thực hiện luân chuyển từ 1 - 2 cán bộ về cơ sở, đến nay, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 02, số lượng cán bộ được điều động, luân chuyển đều vượt chỉ tiêu đề ra; đã có 136 lượt cán bộ được điều động, luân chuyển, trong đó, có 82 lượt cán bộ diện Thường trực, BTV Huyện ủy quản lý, 7 đồng chí luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt cấp cơ sở, đặc biệt, lần đầu tiên thực hiện luân chuyển ngang cán bộ chủ chốt cấp xã.

Riêng 4 tháng đầu năm 2019, BTV Huyện ủy thực hiện điều động, luân chuyển 4 lượt lãnh đạo, quản lý. Công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở đã dần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng địa phương; đa số cán bộ được luân chuyển đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã đã nắm bắt nhanh tình hình và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ở địa phương.

Luân chuyển cán bộ đã góp phần tích cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, tạo điều kiện để cán bộ trẻ trưởng thành và phát triển nhanh, toàn diện hơn. Thời gian tới, cấp ủy các cấp, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác luân chuyển cán bộ; tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, để công tác luân chuyển trở thành việc làm thường xuyên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của BTV Huyện ủy về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; cấp ủy các cấp vừa phải làm tốt việc động viên, khuyến khích tính tự giác của cán bộ, vừa yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc chấp hành quyết định điều động, luân chuyển của tổ chức…

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: