Xã Hội

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin mạng

Thứ Tư, 22/05/2019

Thời gian gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ghi nhận máy tính tại một số cơ quan, đơn vị có kết nối với máy chủ điều khiển mã độc. Máy chủ điều khiển mã độc này rất có thể sẽ phát tán mã độc Formbook nhằm đánh cắp thông tin của người dùng thông qua chiến dịch gửi email giả mạo đính kèm file có chứa mã độc. Tính đến nay, Sở TT&TT đã phát hiện ra máy tính của 7 cơ quan, đơn vị có kết nối đến máy chủ có điều khiển mã độc.

Để đảm bảo an toàn thông tin, Sở TT&TT đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cán bộ quản trị mạng, phụ trách công nghệ thông tin kiểm tra, bóc gỡ mã độc trên các máy tính có nguy cơ nhiễm mã độc để tránh lây lan trong toàn mạng của đơn vị và ngăn chặn kết nối mạng của đơn vị với máy chủ điều khiển mã độc; quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tuyệt đối không được mở các file đính kèm trong thư điện tử, mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Ngọc MaiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: