Xã Hội

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Thứ Ba, 21/05/2019

Ngày 17/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cho cán bộ các Phòng, Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện, thành phố và đội ngũ công chức làm công tác văn hóa tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung những văn bản mới của Chính phủ, của tỉnh về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quản lý và tổ chức lễ hội; xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Đây là dịp để đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở nắm rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới. Đồng thời, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó, chủ động đề xuất những giải pháp, cách làm hay nhằm đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đi vào chiều sâu, hoạt động ngày càng hiệu quả, có sự gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đang được tỉnh triển khai thực hiện.

Diệu LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: