Xã Hội

MTTQ các cấp huyện Tam Dương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Thứ Ba, 21/05/2019

Hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,74%; gần 89% tổng số gia đình văn hóa; 119/145 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; hơn 94% (137/145) thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; 11/12 xã về đích nông thôn mới (NTM), phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2019… Đây chính là những kết quả đạt được từ các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp huyện Tam Dương triển khai hiệu quả ngay từ cơ sở.

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các nội dung hoạt động, đó chính là một trong những điểm đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp huyện Tam Dương. Căn cứ vào Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, mọi hoạt động của MTTQ đều phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân. Trên cơ sở các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động,MTTQ huyện đã cụ thể hóa các mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Trong đó, MTTQ đã cùng với các tổ chức thành viên luôn chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện. Tiêu biểu là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo” và xây dựng "Quỹ vì người nghèo"; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng “Gia đình văn hóa”…

Mang tính toàn dân, toàn diện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam phát động đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng. Với 5 nội dung được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng nếp sống văn hóa, sự nghiệp giáo dục, y tế… đã có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong huyện và được quan tâm phát triển mạnh.

Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,74%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được cải thiện và nâng cao ở cả tuyến huyện và tuyến xã. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai có hiệu quả, qua đánh giá,bình xét, năm 2018, toàn huyện có gần 89% gia đình văn hóa; 119/145 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa… Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, vì thế, cuộc vận động đã huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tham gia chung sức xây dựng, trong đó, người dân chính là nhân tố quyết định đến sự thành công của chương trình.

Với việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động “vào tận ngõ, gõ tận nhà”, đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, hiến công, đóng góp tiền để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng… Trong thời gian qua, nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến gần 59.000 m2 đất; 65.000 ngày công lao động; đóng góp, ủng hộ hàng tỷ đồng... Đến nay, toàn huyện đã có 11/12 xã về đích NTM, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, đồng thời, tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, 5 năm qua, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được gần 2 tỷ. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, toàn huyện đã xây dựng được 86 nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội…

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã tạo điều kiện để các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, được phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững… Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được thực hiện với các hình thức như: Tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa. 5 năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã vận động được hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 284 nhà; tặng, trao hàng chục nghìn suất quà... với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng cho đối tượng chính sách. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc, trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Bước sang nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp huyện Tam Dương tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, các khu dân cư nhằm củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Tam Dương ngày càng giàu mạnh.

Bùi Thị Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: