Xã Hội

Mặt trận Tổ quốc xã Vân Hội phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 21/05/2019

Phát huy vai trò, chức năng của mình, MTTQ xã Vân Hội (Tam Dương) đã vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Nông dân xã Vân Hội (Tam Dương) trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAPcho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Kim Ly

Là xã làm điểm xây dựng NTM của huyện, Vân Hội sớm hoàn thành 19 tiêu chí và về đích NTM từ năm 2014. Đến nay, xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí NTM; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; đời sống nhân dân được nâng lên, hệ thống cơ sở vật chất được nâng cấp... Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên.

Ủy ban MTTQ xã Vân Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ Tam Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người cao tuổi hiến kế xây dựng đất nước”...

MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động người dân đưa các giống cây, con có năng suất,chất lượng cao vào sản xuất; xây dựng các mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại; chuyển dịch một bộ phận lao động nông nghiệp sang lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tham gia xuất khẩu lao động... Vì vậy, đời sống kinh tế của người dân ngày một ổn định và được nâng cao với thu nhập bình quân đạt 43,1 triệu đồng/người/năm; bình quân 1ha canh tác đạt 220,8 triệu đồng…

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được xã Vân Hội quan tâm thực hiện. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực vận động các thôn, xóm xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; vận động người dân đóng góp xây dựng cổng chào của thôn, làng, sân thể thao, nhà văn hóa thôn... Nhờ vậy, bộ mặt các thôn, xóm ngày thêm khang trang, sạch đẹp. MTTQ xã đã vận động người dân hiến hơn 2.000m2 đất cùng hàng trăm ngày công lao động, tiền mặt để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình hạ tầng cơ sở. Xã có 3 thôn (Vân Giữa, Vân Sau, Vân Nội) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên chú trọng tuyên truyền; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; bổ sung hương ước của làng văn hóa phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ đó, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân. Đến nay, toàn xã có 1.417 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (90,8%).

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội,Ủy ban MTTQ xã Vân Hội đã vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo để họ vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đến nay, xã chỉ còn 19 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo. Đi đôi với tuyên truyền, vận động người dân hăng hái tham gia, hưởng ứng xây dựng NTM, MTTQ xã Vân Hội còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng chí Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Hội cho biết: Để thực hiện thành công và có tính bền vững chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, thời gian tới, MTTQ xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị, tổ chức quần chúng và các tầng lớp nhân dân về nội dung xây dựng NTM; tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh cao; vận động nhân dân đặc biệt quan tâm tới tiêu chí môi trường, định kỳ vệ sinh môi trường nông thôn, trồng cây xanh, đảm bảo xây dựng NTM có tính bền vững cao.

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: