Xã Hội

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Ba, 21/05/2019

Nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, MTTQ xã Hoàng Hoa (Tam Dương) đã chủ động thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động…

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Hoàng Hoa (Tam Dương) giám sát chất lượng đường giao thông nội đồng tại thôn 9. Ảnh: Dương Chung

Xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ xã Hoàng Hoa tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, địa bàn dân cư để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giúp cho chính quyền triển khai tốt các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điển hình là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đồng chí Phùng Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Hoa cho biết: Ngay sau khi chương trình xây dựng NTM được triển khai, MTTQ xã xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, đồng thời, thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để chủ động tham gia. MTTQ xã đã trực tiếp tham gia các ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM; tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền nắm bắt tình hình thực tiễn trong quá trình xây dựng NTM, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cũng như những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết ngay từ cơ sở.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, MTTQ xã đã tạo điều kiện để người dân được bàn bạc, góp ý, tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện xây dựng NTM, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, trong quá trình xây dựng NTM, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, xã đã huy động sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân trong việc hiến đất, hiến công và đóng góp kinh phí...

Sau khi về đích NTM năm 2016, xã tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tham gia của nhân dân trong quá trình nâng cao chất lượng các tiêu chí trên địa bàn. Đến nay, xã có 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm được cứng hóa; 15,453 km/17,499 km kênh mương loại III được kiên cố hóa; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn; 12/12 thôn có nhà văn hóa; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 35 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2018 giảm còn 2,47%...

Phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, 5 năm qua (2013 - 2018), MTTQ xã Hoàng Hoa đã tiến hành 20 cuộc giám sát và nhiều cuộc thanh tra nhân dân, góp phần làm minh bạch việc quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và các công trình, dự án đầu tư của cộng đồng, phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND xã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác tuyên truyền kế hoạch tiếp xúc cử tri, chương trình, nội dung, thời gian và lịch tiếp xúc cử tri để nhân dân nắm được. Từ năm 2013 đến nay, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 80 cuộc tiếp xúc giữa cử tri của địa phương với các đại biểu HĐND xã, huyện, tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cử tri những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; nhiều kiến nghị của cử tri được tiếp thu, giải quyết kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tiễn của cơ sở, qua đó, đã tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã Hoàng Hoa trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền thời gian qua đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ trong nhân dân; tăng cường, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng Đảng, chính quyền. Thời gian tới, MTTQ xã Hoàng Hoa tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: