Xã Hội

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thứ Sáu, 17/05/2019

Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN); động viên, khích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Sở KH&CN đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Sở KH&CN phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố, cơ sở giáo dục, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về vai trò và hoạt động KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm, gặp gỡ giao lưu giữa các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh; phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, học sinh, sinh viên và phong trào nâng cao năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp; tổ chức khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của tỉnh…

Minh NguyệtTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: