Xã Hội

Phụ nữ Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 17/05/2019

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Mô hình “Thùng gạo tiết kiệm tập trung” của Chi hội phụ nữ thôn Yên Trù, xã Yên Bình (Vĩnh Tường) thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tới Hội LHPN các huyện, thành phố. Từ đó, Hội Phụ nữ các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến 100% cơ sở hội; xây dựng kế hoạch cụ thể và nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung chuyên đề hàng năm, vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan chuyên trách, sinh hoạt định kỳ của các chi hội và cụ thể hóa thành hành động, việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Trong 3 năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, T.Ư Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp hội đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua nhiều hình thức hoạt động từ tỉnh tới cơ sở. Hội LHPN các huyện, thành phố sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền chỉ thị gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của hội bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng phụ nữ: Tọa đàm, hái hoa dân chủ, thi kể những mẩu chuyện về Bác, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao...

Các cấp hội còn tập trung tuyên truyền, giáo dục học tập theo gương Bác gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thông qua nhiều hoạt động của phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”, Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tích cực tuyên truyền nhiều hoạt động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05 dưới nhiều hình thức đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động làm theo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.Các cấp hội phụ nữ thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hành chính ngân sách hoạt động của hội; cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội, tăng cường sâu sát cơ sở, gần gũi giúp đỡ hội viên phụ nữ; chú trọng việc gương mẫu rèn luyện trong đội ngũ cán bộ hội, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở các nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc “làm theo” Bác được gắn với thực hiện đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Các phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… tiếp tục được các cấp hội duy trì và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp hội duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Thùng gạo tiết kiệm tập trung”, “Tiết kiệm phế liệu”,“Tiết kiệm điện”, “Hũ gạo tiết kiệm”…

Đến nay, toàn tỉnh có 2.727 mô hình tiết kiệm theo gương Bác với 52.043 thành viên tham gia. Đặc biệt, các cấp hội đã gắn việc thực hành tiết kiệm với các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nhà Mái ấm tình thương”. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được trên 3,2 tỷ đồng, sửa chữa 4 nhà và xây mới 82 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao theo gương của Bác, huy động được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia luyện tập trong các câu lạc bộ như: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, yoga, khiêu vũ thể thao, thể dục dưỡng sinh, đi bộ…

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, tích cực thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, hạn chế tiêu cực trong tổ chức hội và rèn luyện lối sống của người cán bộ, đảng viên, hội viên có tinh thần trách nhiệm với công việc để xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Bài, ảnh Phương Thảo

(Hội LHPN tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: