Xã Hội

Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân

Thứ Năm, 08/04/2021

Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tam Dương tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, công tác tiếp xúc cử tri (TXCT); làm tốt chức năng giám sát, hoạch định chính sách, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Sau khi cử tri có ý kiến, quốc lộ 2C đoạn qua Tổ dân phố Đông Cao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương được nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: Trường Khanh

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Tam Dương tổ chức được 24 kỳ họp; trong đó, có 10 kỳ họp thường kỳ và 14 kỳ họp chuyên đề.

Để mỗi kỳ họp giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, HĐND huyện đổi mới phương pháp, nội dung kỳ họp.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch mở rộng để thống nhất nội dung, chương trình; giao nhiệm vụ cho các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án theo lĩnh vực phụ trách; xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT trước và sau kỳ họp; phân công, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho kỳ họp.

Các báo cáo trình bày tại kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ nội dung, ngắn gọn, xúc tích. Chương trình trong kỳ họp được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý để các đại biểu có nhiều thời gian xem xét báo cáo, đề án, tờ trình và biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được chú trọng, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động tích cực của đại biểu và của các cơ quan được chất vấn.

Với vai trò hoạch định chính sách ở địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện ban hành 146 nghị quyết. Các nghị quyết đều phù hợp với quy định của pháp luật, sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Trong đó, có nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả rõ rệt như: Nghị quyết phê duyệt kế hoạch xây dựng huyện Tam Dương đạt chuẩn nông thôn mới; Nghị quyết giám sát công tác chi trả đất dịch vụ trên địa bàn thời gian từ 1/1/2012 đến 30/10/2020...

Hoạt động giám sát được HĐND huyện đặc biệt quan tâm. Ngoài thực hiện tốt chức năng giám sát đối với UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, hằng năm, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát giữa hai kỳ họp và giám sát chuyên đề trình HĐND quyết định.

Hoạt động giám sát được tiến hành nền nếp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian và huy động được nhiều cơ quan, tổ chức liên quan tham gia.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức được gần 30 cuộc giám sát giữa 2 kỳ họp và giám sát chuyên đề.

Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, được dư luận, cử tri quan tâm như: Tình hình quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; việc xử phạt vi phạm hành chính; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường…

Qua hoạt động giám sát, HĐND huyện kịp thời phát hiện, yêu cầu đơn vị chịu giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn hoặc đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Đây cũng là căn cứ, cơ sở giúp cho việc thẩm tra, quyết định những vấn đề quan trọng một cách chính xác, có chiều sâu, sát thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Công tác TXCT được HĐND huyện Tam Dương đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở. Tính đến hết năm 2020, HĐND huyện tổ chức được 14 cuộc TXCT, với hơn 2.000 lượt cử tri tham gia, tiếp thu được 356 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến các vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng; môi trường; giao thông; thủy lợi; cơ chế, chính sách…

Đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND huyện tiếp thu, trực tiếp giải trình hoặc tổng hợp gửi Thường trực HĐND huyện để đề nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo luật định.

Nhờ vậy, nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết kịp thời, giúp củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đơn cử, tháng 6/2020, cử tri TDP Đông Cao, thị trấn Hợp Hòa đề nghị nâng cấp, cải tạo quốc lộ 2C đoạn qua địa bàn thôn để đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, HĐND huyện chuyển đến các cấp, các ngành có liên quan để tìm phương án giải quyết. Đến tháng 12/2020, đoạn đường đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Nhờ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Tam Dương đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2019.

Để hoàn thành trọng trách của mình, tiếp tục xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, thời gian tới, HĐND huyện Tam Dương phối hợp với MTTQ cùng cấp chỉ đạo và thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện chương trình giám sát năm 2021 đảm bảo khoa học, hiệu quả; giám sát công tác chuẩn bị và bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường đôn đốc các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tích cực thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, TXCT…

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: