Xã Hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân

Thứ Năm, 16/05/2019

Ngày 15/5/2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các đồng chí lãnh đạo, hội viên các Hội hữu nghị song phương và Sở Ngoại vụ tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung: Tình hình thế giới và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ khi đổi mới; thông tin về một số sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2018 và đầu năm 2019.

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại; nắm vững chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh.

Diệu LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: