Xã Hội

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Vĩnh Tường: Khi lòng dân thuận

Thứ Năm, 16/05/2019

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương. Để thực hiện chủ trương đó, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai tích cực với lộ trình thích hợp, tạo được sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc sáp nhập thôn, TDP.

Việc sáp nhập thôn ở xã Vân Xuân (Vĩnh Tường) tạo điều kiện cho người dân hợp tác sản xuất, dồn thửa đổi ruộng, tạo chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Ảnh Trường Khanh

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về chủ trương sáp nhập thôn, TDP, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường ban hành văn bản, kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát đối chiếu, đánh giá về thực trạng quy mô số hộ tại các thôn, TDP trên địa bàn hiện nay. Qua đánh giá quy mô số gia đình ở thôn, TDP, năm 2018, huyện Vĩnh Tường lựa chọn 2 đơn vị xã Bồ Sao, xã Yên Lập thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP. Rút kinh nghiệm từ 2 xã trên, năm 2019, Vĩnh Tường tiếp tục lựa chọn thêm 4 đơn vị gồm: xã Vĩnh Thịnh, xã Vân Xuân, xã Ngũ Kiên và thị trấn Vĩnh Tường thực hiện sáp nhập thôn, TDP.

Theo đó, xã Vĩnh Thịnh có 3/16 thôn dưới 150 hộ không đủ điều kiện phải thực hiện sáp nhập gồm: thôn Hoàng Xá Đình (84 hộ), thôn An Lão Trên (123 hộ) và thôn An Lão Giữa (127 hộ). Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, việc sáp nhập thôn ở xã Vĩnh Thịnh đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Ngoài 3 thôn thực hiện sáp nhập theo kế hoạch, Vĩnh Thịnh còn có thôn Hoàng Xá Đông, sau khi được tuyên truyền về chủ trương của tỉnh, huyện, người dân trong thôn tự nguyện xin sáp nhập. Với 2 thôn An Lão Trên và An Lão Giữa sáp nhập thành thôn An Lão; 3 thôn Hoàng Xá Đông, Hoàng Xá Đình, Hoàng Xá Ngược sáp nhập thành thôn Hoàng Xá.

Bà Nguyễn Thị Côi, Trưởng thôn Hoàng Xá Đình cho biết, sáp nhập thôn cũng là mong muốn của người dân ở đây. Từ nay, 3 thôn Hoàng Xá Đông, Hoàng Xá Đình, Hoàng Xá Ngược sẽ về chung một ngôi nhà mới với niềm tin vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tới đây, mọi đóng góp và huy động sức dân ở địa phương sẽ nhanh chóng, thuận lợi hơn; các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước ở thôn sẽ thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia, đưa thôn Hoàng Xá phát triển ngày càng vững mạnh.

Sau khi sáp nhập thôn, xã Vĩnh Thịnh sẽ giảm từ 16 thôn còn 13 thôn. Đến nay, UBND xã hoàn thiện các bước và hồ sơ trình UBND huyện, tỉnh thẩm định.

Cũng như xã Vĩnh Thịnh, Đảng ủy, UBND xã Vân Xuân bám sát chỉ đạo và cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, huyện, tiến hành rà soát các thôn dân cư về diện tích đất, nhân khẩu, số hộ, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Từ đó, xã xây dựng đề án và tiến hành các bước sáp nhập thôn. Từ 9 thôn, sau khi sáp nhập, xã Vân Xuân sẽ giảm còn 5 thôn gồm: Xuân Phúc 1, Xuân Phúc 2, Đông Đình, Bắc Trại và thôn Chùa. Tuy giảm 4 thôn, xong xã Vân Xuân không gặp mấy khó khăn, bởi trước đó, xây dựng nông thôn mới, Vân Xuân đã chủ động trong việc xây dựng 5 nhà văn hóa liên thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Vân Xuân cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Vĩnh Tường về sáp nhập thôn, UBND xã tổ chức họp để thông báo và đưa ra phương án thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Xã tổ chức hội nghị với cử tri từng thôn, vừa để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vừa kịp thời giải quyết những vướng mắc, băn khoăn từ phía người dân. Vì vậy, khi tiến hành thực hiện, 100% người dân trong xã đều nhất trí đồng thuận.

Quá trình thực hiện sáp nhập, thành lập thôn, TDP trên địa bàn huyện Vĩnh Tường luôn được các địa phương khảo sát, lựa chọn, bàn bạc kỹ lưỡng, tiến hành thận trọng, nghiêm túc từng khâu và công khai, minh bạch, khách quan; đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường cho biết: Những thôn, TDP được sáp nhập đều có vị trí liền kề, dân cư tương đồng về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân.

Nhờ sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị từ huyện xuống xã, thôn và sự đồng thuận của người dân các địa phương, đến nay, cơ bản 6 xã, thị trấn thực hiện thí điểm sáp nhập thôn, TDP đã hoàn thành hồ sơ thủ tục trình UBND huyện, tỉnh xem xét.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: