Xã Hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ Tư, 15/05/2019

Ngày 14/5/2019, Văn phòng Chính Phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, nhằm đánh giá những kết quả và hạn chế trong công tác kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, nhằm kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC từ khâu dự thảo, trong những tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện đánh giá tác động 117 TTHC; các đơn vị chức năng của các bộ, ngành, địa phương đã thẩm định, thẩm tra 109 TTHC. Việc công bố, công khai TTHC tiếp tục được thực hiện tốt. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố gần 13.400 TTHC để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Đến hết tháng 4/2019, có 19/23 bộ, cơ quan và 54/63 địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; 10 cơ quan đã hoàn thành 100% nhiệm vụ ban hành các tài liệu hướng dẫn, kế hoạch cải thiện các bộ chỉ số, chỉ số thành phần được phân công làm đầu mối và chủ trì, chịu trách nhiệm.

Đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% các văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo; 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; 50% địa phương hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các danh mục ưu tiên; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các địa phương là 42.127 dịch vụ, tại các bộ, ngành là 1.709 dịch vụ; 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bảnQuốc gia…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm soát khâu ban hành TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ; ban hành tài liệu hướng dẫn và kế hoạch cải thiện chỉ số, chỉ số thành phần còn chậm; giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn tình trạng trễ hẹn; bố trí công chức chưa hợp lý; banhành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC còn chậm; số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến thấp, nhiều TTHC không đủ điều kiện triển khai áp dụng trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng vẫn được xây dựng…

Tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh thời gian qua; đồng thời, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian tới, đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát TTHC từ khâu dự thảo; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt; tăng cường thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; thống nhất đầu mối với Cục kiểm soát TTHC của Văn phòng Chính phủ…

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: