Xã Hội

MTTQ huyện Lập Thạch phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giảm nghèo

Thứ Ba, 14/05/2019

Là huyện miền núi, nhưng đến thời điểm này, Lập Thạch đã có 17/18 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Có được thành quả này,phải kể đến vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp huyện Lập Thạch đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thiệp ở thôn Nghĩa An, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, từng bước ổn định trong cuộc sống. Ảnh: Dương Chung

Những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp huyện Lập Thạch đã phát huy tốt vai trò của mình trong vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, đồng chí Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch cho biết: Nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM chính là công tác tuyên truyền.MTTQ các cấp trong huyện và các đoàn thể chính trị đã chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị sinh hoạt chi, tổ hội, đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, MTTQ các cấp duy trì hoạt động của các nhóm nòng cốt xây dựng NTM của các xã. Các nhóm nòng cốt có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tại khu dân cư tích cực tham gia thực hiện để hoàn thành, duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM. Nhằm phát huy hiệu quả cuộc vận động, MTTQ huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức ký kết các nội dung của cuộc vận động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào; lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức với các tiêu chí cụ thể như: Xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Với vai trò là cơ quan chủ trì của cuộc vận động, MTTQ huyện chủ động phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân với phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội LHPN với phong trào “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ 2 giỏi", “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Với sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của để xây dựng NTM, góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn. Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân trong huyện đã hiến hơn 145.000 m2 đất, gần 32.000 ngày công và ủng hộ hơn 84 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, hơn 70% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 197/197 thôn có nhà văn hóa; cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa được trang bị, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân. Năm 2018, toàn huyện có 169 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; gần 86% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 100% thôn xây dựng được quy ước, hương ước…

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, MTTQ các cấp huyện Lập Thạch chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân gắn với chương trình “Lập Thạch chung sức xây dựng NTM”, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của chính quyền, sự hưởng ứng của các tổ chức thành viên, đã giúp người dân đưa các tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, huy động các nguồn lực đầu tư về giống, vốn, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển trang trại, kinh tế đồi rừng, phát triển làng nghề…

Trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết phát triển kinh tế mang lại giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Lập Thạch đạt 67 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,88%. Cùng với khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư chung tay giúp đỡ hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội thông qua việc ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp đã vận động được gần 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 25 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và trao hàng nghìn suất quà tặng các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Với nhiều cách làm sáng tạo, MTTQ các cấp huyện Lập Thạch tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, mặt trận với nhân dân, mang lại thành công trong công cuộc xây dựng NTM của huyện.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: