Xã Hội

Đại lễ Phật Đản chùa Bảo Sơn

Thứ Ba, 14/05/2019

Ngày 12/5/2019, Chùa Bảo Sơn (Vĩnh Yên) tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2019.

Tại buổi lễ, các đại biểu và chư tăng, phật tử đã được nghe thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ Giáo hội phật giáo Việt Nam; diễn văn Phật Đản, Phật Lịch và ý nghĩa của ngày Phật Đản. Nhân dịp này, nhà chùa đã tiến hành nghi thức cúng dường Phật Đản; làm lễ cầu nguyện cho Quốc thái, dân an; kêu gọi mọi người phát huy truyền thống lịch sử Phật giáo Việt Nam, đoàn kết, hòa hợp, tích cực tham gia hoạt động Phật sự, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, không phù hợp với giáo lý đạo Phật và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Sau buổi lễ, các đại biểu, chư tăng, phật tử và nhân dân đã tiến hành nghi thức tắm Phật.

Diệu LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: