Xã Hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ Hai, 13/05/2019

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam huyện Yên Lạc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm tình hình nhân dân; đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; thường xuyên tuyên truyền, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động.

Kế thừa và phát triển thành quả 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã triển khai thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân đồng tình hưởng ứng. 5 năm qua,toàn huyện luôn duy trì khu dân cư văn hóa đạt hơn 90%; số hộ đạt gia đình văn hóa hơn 90%. Các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai nhiều mô hình như: Hội Phụ nữ với mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ”; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với mô hình đoạn đường tự quản trong khu dân cư...

Công tác vận động giúp đỡ người nghèo hàng năm được triển khai sâu rộng. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo được hơn 16,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 281 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền 8,6 tỷ đồng; trao 17.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, đuối nước, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già yếu không nơi nương tựa và các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn với số tiền hơn 8 tỷ đồng...

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền của, ngày công xây dựng đường thôn, xóm; xây dựng nhà văn hóa thôn, làng; đầu tư chỉnh trang nhà cửa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu. Kết thúc năm 2015, Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; đến hết năm 2016, toàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%.

Việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh được MTTQ từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện. Nổi bật là thực hiện giám sát tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện tốt quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt 99,7%.

MTTQ từ huyện đến cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước, sau các kỳ họp với hơn 85.250 lượt cử tri tham dự; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để kịp thời giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Thông qua vai trò của MTTQ từ huyện đến cơ sở trong việc chủ trì các cuộc tiếp xúc cử tri và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt kết quả tích cực. 5 năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã chủ trì tổ chức 487 cuộc giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... Qua giám sát đã kiến nghị cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước và nhân dân theo quy định của pháp luật. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị luôn được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.

MTTQ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 100% các xã, thị trấn đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Hoạt động đối thoại không ngừng được đổi mới, thực sự tạo nên diễn đàn dân chủ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Ngoài ra, hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, Tổ hòa giải ở khu dân cư đã phát huy vai trò và uy tín trong việc tích cực tham gia công tác giám sát ở cơ sở, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó, đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư...

Trong nhiệm kỳ (2019-2024), MTTQ các cấp huyện Yên Lạc tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Khoa Văn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên LạcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: