Xã Hội

Cán bộ mặt trận tiêu biểu

Thứ Hai, 13/05/2019

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; gương mẫu trong lối sống; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và cộng đồng; luôn có thái độ hòa nhã, kiên trì giải thích, hướng dẫn cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... đó là nhận xét của ông Lưu Văn Sản, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Cương (Yên Lạc) về ông Nguyễn Văn Tính, 53 tuổi, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Chi Chỉ.

Ông Nguyễn Văn Tính (ngoài cùng bên phải), Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương (Yên Lạc) tuyên truyền cho người dân về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Năm 1989, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Nguyễn Văn Tính về quê sinh sống và tiếp tục tham gia các phong trào của địa phương. Năm 2006, được chính quyền, các đảng viên và nhân dân tín nhiệm, ông Tính giữ nhiều vị trí công tác quan trọng tại thôn, xã, là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Chi Chỉ.

Thôn Chi Chỉ hiện có 399 hộ dân với 1.499 nhân khẩu, đa số các hộ đều làm nông nghiệp. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, ông Tính tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; phát triển chăn nuôi, các mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập cao; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ tổng hợp; tham gia lao động tại các doanh nghiệp, xuất khẩu lao động… Nhờ vậy, đã góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân trong thôn lên hơn 50 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 1,3%.

Cùng với phát triển kinh tế, ông Tính cùng các cán bộ, đảng viên trong thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, chăm lo việc học tập của con em; huy động nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng để tôn tạo, tu sửa di tích Đình Chi Chỉ;giữ gìn và phát huy mối đoàn kết toàn dân thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao mang tính cộng đồng cao; đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn…

Là thành viên của tổ hòa giải cơ sở, ông Tính đã tham gia hòa giải nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn để xây dựng mối đoàn kết tại thôn. Tiêu biểu như năm 2018, ông Tính cùng tổ hòa giải đã hòa giải thành vụ tranh chấp đường đi giữa gia đình ông Học với gia đình ông Cung; khuyên giải, góp ý để vợ chồng chị Nguyễn Thị Tẹo, anh Nguyễn Văn Ngọc hiểu ra vấn đề, rút đơn ly hôn, cùng nhau tập trung làm ăn, xây dựng gia đình hạnh phúc… Những việc làm ý nghĩa của ông Tính đã góp phần để thôn Chỉ Chỉ giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh nhiều năm qua và đưa tỷ lệ các hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” lên hơn 90%; năm 2018, toàn thôn không có tình trạng sinh con thứ 3.

Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Tính đã lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; cùng nhân dân tham gia phản biện, giám sát các hoạt động tại địa phương; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của những người có uy tín trong thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Kết quả, 100% các hộ trong thôn hăng hái tham gia xây dựng NTM, hiến hơn 3.000m2 đất để làm đường giao thông nội đồng, đóng góp hơn 100 ngày công để xây dựng các công trình. Hàng tháng, ông cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức các buổi tổng vệ sinh môi trường,góp phần nêu cao ý thức tự giác của nhân dân trong bảo vệ môi trường...

Ngoài tham gia công tác mặt trận, ông Tính còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học ở xã, thôn… Với những đóng góp tích cực đó, ông Tính được nhận Bằng khen của UBND tỉnh cùng nhiều Giấy khen của các cấp, ngành.

Bài, ảnh: Minh HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: