Xã Hội

Huyện ủy Bình Xuyên: Phổ biến, quán triệt Quy định số 11 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 07/05/2019

Mới đây, Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Quy định số 11 có 9 điều, được ban hành vào đầu năm 2019, quy định về: Trách nhiệm của người đứng đầu; thời gian tiếp dân; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của quy định.

Nguyễn Hoan

(Trung tâm VH-TT-TT Bình Xuyên)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: