Xã Hội

Hội thảo “Phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong giới trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 - 2025”

Thứ Ba, 07/05/2019

BTV Tỉnh Đoàn vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Đề án “Phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong giới trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 – 2025” và phát động cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “Start-up idea” lần thứ III, năm 2019.

Đề án “Phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019 – 2025" được xây dựng nhằm hỗ trợ các nguồn lực như: Kiến thức, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật và môi trường pháp lý, giúp thanh niên khởi nghiệp thành công. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về hình thức, nội dung của dự thảo đề án như: Cần xây dựng bố cục đề án rõ ràng hơn với các mục cụ thể; làm rõ những cơ hội, thách thức và rủi ro trong quá trình khởi nghiệp để thanh niên chủ động về tâm lý trước khi khởi nghiệp; chú trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ, kỹ năng; nêu rõ các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn giúp thanh niên khởi nghiệp…

Nhân dịp này, BTV Tỉnh Đoàn phát động cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “Start-up idea” lần thứ III, năm 2019 và kêu gọi các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Bạch NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: