Xã Hội

5/9 huyện, thành phố đã hoàn thành thu thập thông tin

Thứ Năm, 25/04/2019

Sau 23 ngày thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở, đến 12h ngày 24/4/2019, đã có 5/9 huyện, thành phố hoàn thành công tác thu thập thông tin tại địa bàn gồm: Phúc Yên, Sông Lô, Vĩnh Tường, Tam Dương và Bình Xuyên, với trên 175 nghìn hộ dân. Toàn tỉnh đạt trên 99%.

Thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở, toàn tỉnh có 2.320 địa bàn điều tra, trong đó, 2.216 địa bàn thường và 104 địa bàn đặc thù, huy động trên 2.000 điều tra viên và tổ trưởng. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã; sự nỗ lực của các giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên; đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, từ xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, xử lý số liệu và công bố kết quả đã giúp cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh đảm bảo kế hoạch đề ra.

Hiện nay, cùng với việc đôn đốc các điều tra viên thực hiện thu thập thông tin các hộ còn lại, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều tra viên rà soát, xác minh, sửa lỗi thông tin đã thu thập đảm bảo chất lượng, tiến độ cuộc tổng điều tra.

Hồng LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: