Xã Hội

HĐND huyện Yên Lạc đổi mới hoạt động

Thứ Tư, 24/04/2019

Thời gian qua, HĐND huyện Yên Lạc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức các kỳ họp đúng luật định, ban hành các Nghị quyết về những vấn đề quan trọng ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề được HĐND huyện thường xuyên đổi mới cả về nội dung và hình thức, góp phần từng bước nâng cao vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thường trực HĐND huyện Yên Lạc thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động quý II năm 2019

Xác định việc nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện Yên Lạc thường xuyên đổi mới nội dung các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Nhằm chuẩn bị tốt cho các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Phân công các ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách... Việc chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại các kỳ họp HĐND được coi trọng, thông qua đó làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch để đại biểu tiếp xúc cử tri, tiếp thu và giải trình trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền...

Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện Yên Lạc đã tổ chức 11 kỳ họp (trong đó có 7 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp bất thường), ban hành 69 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực phát triển KT-XH; xây dựng bộ máy chính quyền... Các nghị quyết của HĐND huyện có nhiều đổi mới về nội dung, đáp ứng được nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, an sinh xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm...

Bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát. Quy trình, nội dung, hình thức giám sát thường xuyên được đổi mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của hoạt động HĐND. Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện Yên Lạc đã tiến hành 25 cuộc giám sát và khảo sát theo kế hoạch... Qua giám sát, HĐND huyện đã chỉ ra những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế; từ đó, có những kiến nghị, đề xuất giải pháp để các cơ quan, đơn vị được giám sát kịp thời khắc phục...

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Đồng cho biết: Thời gian qua, HĐND xã đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần phát huy vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, HĐND xã đã tổ chức được 6 kỳ họp thường niên; tất cả các kỳ họp của HĐND xã đều được tổ chức đúng thời gian, quy trình theo luật định. Chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Công tác giám sát của HĐND xã được duy trì thường xuyên giúp cho việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của HĐND xã kịp thời, hiệu quả... Qua đó, đã tạo được lòng tin đối với cử tri và nhân dân.

Có thể khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Yên Lạc đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Hoạt động của HĐND huyện ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện tính dân chủ, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng các kỳ họp của HĐND được nâng cao, các nghị quyết được HĐND huyện ban hành đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc cho biết: Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thời gian tới, HĐND huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Bên cạnh đó, HĐND huyện tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri... Qua đó, góp phần phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: