Xã Hội

Tin hoạt động của HĐND tỉnh trong quý I/2019

Thứ Tư, 24/04/2019

* Trong tháng 2/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với chủ đề “Giải pháp để tổ đại biểu, đại biểu HĐND hoạt động hiệu quả”. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của các tổ đại biểu HĐND, đặc biệt là các tổ đại biểu HĐND cấp huyện cũng như việc phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu HĐND các cấp trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND; nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu HĐND các cấp…

* Trong quý I/2019, trên cơ sở các văn bản, tờ trình xin ý kiến của UBND tỉnh, Thường trực HĐND đã tổ chức các phiên họp để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp và cho ý kiến vào 37 văn bản, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến việc cấp, hỗ trợ kinh phí cho một số đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát sinh của tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

* Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ 6 tại Hải Dương với chủ đề: “Kinh nghiệm bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh và các kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương". Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi xung quanh nội dung liên quan đến: Việc kiến nghị Trung ương xem xét, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng giảm số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước, tăng số lượng đại biểu chuyên trách và có thể có quy định khung tỷ lệ số lượng. Ngoài ra, xem xét việc quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, UBND các cấp căn cứ theo điều kiện, khối lượng công việc của từng cấp, từng địa phương; giải pháp tháo gỡ một số hạn chế, phát sinh trong thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

* Thường trực HĐND tỉnh giám sát về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại UBND một số huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Tam Đảo. Qua giám sát cho thấy, công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng luôn được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm và tập trung thực hiện. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động, bố trí nguồn lực, tập trung cán bộ, kịp thời ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án phát triển kinh tế, dự án xây dựng các khu đô thị còn chậm, nhiều dự án được cấp phép đầu tư nhưng không triển khai; năng lực tài chính của một số chủ đầu tư, nhà thầu còn hạn chế, không đáp ứng kinh phí chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư chậm, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân sau khi bị thu hồi đất... Để chuẩn bị cho giám sát UBND tỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đi trao đổi kinh nghiệm về công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên.

* Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải trình, làm rõ thêm một số nội dung: Về di chuyển nghĩa vụ quân sự, sự phối hợp giữa các trường trong tỉnh với địa phương; những khó khăn trong khám sức khỏe tuyển quân; thực trạng về trình độ, số lượng đội ngũ cán bộ, trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; tỷ lệ dân quân tự vệ là nữ; về thực tế đơn vị dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp hiện nay; công tác huấn luyện dân quân tự vệ, công tác tuyên truyền... Kết luận giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá việc chuẩn bị báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như công tác chỉ đạo thực hiện 2 Luật, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 2 Luật; quan tâm đến chất lượng công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa cấp với cấp trong quản lý nhân khẩu, quản lý di chuyển để huấn luyện, huy động, kiểm soát, quản lý có hiệu quả lực lượng dân quân tự vệ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện 2 Luật, quan tâm đến công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự thực hiện 2 Luật.

* Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc tại một số sở, ngành; UBND một số huyện, thành phố; một số Ban Quản lý dự án theo Văn bản số 352/KTNN-TH ngày 30/7/2018 của Kiểm toán Nhà nước. Qua giám sát, đoàn giám sát chỉ rõ những kiến nghị đã thực hiện, chưa thực hiện và đang thực hiện, những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tích cực rà soát, triển khai, thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo Ban Kinh tế - Ngân sách để tổng hợp báo cáo Kiểm toán Nhà nước.

* Vừa qua, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường) liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trình hồ sơ, đảm bảo căn cứ pháp lý của dự án; có báo cáo tiếp thu, giải trình toàn bộ các ý kiến của đại biểu; đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để HĐND tỉnh thảo luận, quyết định tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: