Xã Hội

Tam Dương chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ

Thứ Ba, 23/04/2019

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cán bộ, huyện Tam Dương đã triển khai nhiều giải pháp như đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách... nhằm tạo nguồn cán bộ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Cán bộ trẻ của huyện Tam Dương được luân chuyển, sắp xếp đúng vị trí đã phát huy năng lực, sở trường, đạt hiệu quả cao trong công việc. Ảnh: Dương Chung

Tiếp tục thực hiện Đề án số 02 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, BTV Huyện ủy Tam Dương đã ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm.

Với chủ trương tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cấp ủy các cấp, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ có động lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Huyện ủy đã có quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển. Đó là, trong thời gian luân chuyển, cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì khi hết thời gian luân chuyển, cán bộ luân chuyển được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc bố trí, sắp xếp phù hợp quy hoạch cán bộ và thực tế tình hình của địa phương. Huyện ủy đã quan tâm kiện toàn một số chức danh lãnh đạo khối Đảng, chính quyền, đoàn thể thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý và các chức danh lãnh đạo chủ chốt một số xã, thị trấn. Từ đầu năm 2018 đến nay, BTV Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 11 đồng chí lãnh đạo, quản lý diện BTV Huyện ủy quản lý, thuộc các phòng, ban của Huyện ủy, UBND huyện; điều chỉnh, phân công lại 1 thành viên BTV Huyện ủy; luân chuyển, sắp xếp vị trí công tác cho 5 cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở.

Để mở rộng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, cùng với công tác luân chuyển cán bộ, BTV Huyện ủy Tam Dương luôn quan tâm việc đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, tạo động lực để đội ngũ cán bộ phát huy vai trò, trách nhiệm và gắn bó với công việc được giao. Công tác lựa chọn, quy hoạch cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ, cán bộ nữ cũng được chú trọng. BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 13 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, ban; giới thiệu ứng cử 8 đồng chí đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định và cử 7 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị; thực hiện bổ nhiệm lại đối với cán bộ quản lý trường học trên địa bàn huyện; giới thiệu ứng cử chức danh Phó Bí thư Huyện Đoàn. BTV Huyện ủy đã xây dựng quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó, BCH Đảng bộ huyện gồm 62 đồng chí; BTV Huyện ủy gồm 19 đồng chí. Cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện là 15/62 người, đạt hơn 24%; cán bộ trẻ tuổi dưới 35 tham gia cấp ủy là 10/62 người, đạt 16,12%; quy hoạch nữ tham gia BTV Huyện ủy là 5/19 người, đạt hơn 26%; quy hoạch cán bộ trẻ tham gia BTV đạt hơn 15,7%. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, cơ quan trực thuộc UBND huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo được rà soát, bổ sung kịp thời, đúng quy trình. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch, quy hoạch bổ sung cán bộ của huyện, thì quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo gồm 115 đồng chí, trong đó, khối Đảng, đoàn thể huyện là 33 đồng chí, khối chính quyền là 71 đồng chí và 11 đồng chí cán bộ cấp cơ sở. Đồng thời với công tác luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ, cấp ủy các cấp trong huyện đã chú trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Từ kết quả công tác cán bộ đã tạo động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Tam Dương chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn;đời sống của nhân dân trong huyện không ngừng được cải thiện.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: