Xã Hội

Cơ bản hoàn thành thu thập thông tin tại địa bàn

Thứ Ba, 23/04/2019

Thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, toàn tỉnh có 2.320 địa bàn điều tra, với hơn 305 nghìn hộ dân, huy động trên 2.000 điều tra viên và tổ trưởng, sau 22 ngày ra quân thu thập thông tin tại địa bàn, nhiều xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn tất công tác điều tra tại địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Lập Thạch cho biết: Xác định, cuộc Tổng điều tra lần này có nhiều điểm mới, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn và thu thập số liệu trong thời gian ngắn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Lập Thạch đã triển khai các bước theo đúng quy trình, quán triệt các điều tra viên đến từng địa bàn được phân công, ghi nhận đầy đủ thông tin, số liệu cần thiết, không bỏ sót số hộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng tổng điều tra. Đến nay, với 296 địa bàn điều tra, hơn 38.000 hộ dân, một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành 100% công tác thu thập thông tin như: Vân Trục, Quang Sơn, Hợp Lý, Hoa Sơn, Ngọc Mỹ, Bắc Bình…

Những ngày này, cùng với việc tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên đôn đốc các điều tra viên tại các xã, phường, thị trấn tập trung phỏng vấn, thu thập thông tin các hộ dân còn lại và xác minh, sửa lỗi các hộ đã điều tra, đồng bộ dữ liệu về máy chủ, đảm bảo tiến độ cuộc Tổng điều tra đúng thời gian quy định. Tính đến 13h ngày 22/4 công tác phỏng vấn thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 trên toàn tỉnh đạt trên 98,6%.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: