Xã Hội

Kinh nghiệm từ Đại hội điểm MTTQ huyện Vĩnh Tường

Thứ Hai, 22/04/2019

Với sự chuẩn bị chu đáo và sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thành công và kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội MTTQ điểm cấp huyện tại huyện Vĩnh Tường là tiền đề quan trọng để MTTQ các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Dương Hà

Xác định rõ, việc làm tốt các khâu chuẩn bị sẽ quyết định đến thành công của đại hội, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, chuẩn bị nội dung, đề cương báo cáo, hướng dẫn đề án nhân sự; phân công thành viên phụ trách các mảng công tác, các phần việc, đồng thời, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở với các phong trào cụ thể nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quá trình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện Vĩnh Tường được thực hiện chu đáo, dân chủ, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; tạo được sự đồng thuận cao và không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình tiến hành đại hội, đã có nhiều tham luận của các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên...

Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường cho biết: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới với 55 ông, bà, không chỉ đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, đảm bảo các tiêu chuẩn, mà còn mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các tôn giáo, thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện... Độ tuổi trung bình của Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 là 47,8 tuổi (nhiệm kỳ trước là 50,7 tuổi); độ tuổi trung bình của Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã là 46,2 tuổi (nhiệm kỳ trước là 50,9 tuổi); có 7 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã là nữ (nhiệm kỳ trước không có nữ); Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã trẻ nhất là nữ, 29 tuổi. Đại hội đã bầu 32 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 bảo đảm thành phần, cơ cấu được phân bổ.

Đại hội đã kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp; tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới mới.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019-2024 được dư luận nhân dân đánh giá cao. Trước, trong và sau đại hội, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền những cách làm hay, nhân tố điển hình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào do các cấp, ngành, địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp phát động. Đại hội đại biểu MTTQ huyện Vĩnh Tường thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ và đoàn kết, đảm bảo thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nội dung đã đề ra.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: