Xã Hội

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Thứ Hai, 22/04/2019

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ vừa chức hội thảo tư vấn phản biện Dự thảo nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2025.

Để tạo đòn bẩy cho ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững và thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Tờ trình về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% chi phí, nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án cho các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi lợn để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn theo quy trình VietGAP được hỗ trợ 70% chi phí, nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án để xây dựng hệ thống đường giao thông, điện, hệ thống tưới tiêu, xây dựng nhà lưới, nhà lạnh, hệ thống thu gom và xử lý chất thải. Nhà đầu tư có dự án trồng cây dược liệu tập trung quy mô từ 10ha trở lên được hỗ trợ 20 triệu đồng/ha để xây dựng đồng ruộng và cây giống. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/dự án trong thời gian thực hiện, tối đa không quá 5 năm.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung: Nghị quyết cần đưa ra từng lĩnh vực cụ thể, không chung chung, trong đó có thêm vài lĩnh vực ưu tiên; giảm các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện việc đầu tư, hoạt động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với chính sách hỗ trợ đặc thù này.

Đồng chí Phan Trường Giang, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tiếp thu ý kiến phản biện của các nhà khoa học, chuyển đến cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh để khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng tập trung, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa có chất lượng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, gắn với thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: