Xã Hội

MTTQ huyện Vĩnh Tường phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Thứ Năm, 11/04/2019

MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Sự vào cuộc đó đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường thẩm định để xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Hải, thôn Phú Yên 4, xã Yên Lập. Ảnh Dương Chung

5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã tiến hành giám sát 62 cuộc, với 9 nội dung giám sát. Các lĩnh vực giám sát đều thuộc những vấn đề được nhân dân quan tâm. Hình thức, nội dung giám sát được đổi mới theo từng năm, hạn chế việc lặp lại, giám sát nhiều lần ở một nội dung. Đối tượng, phạm vi giám sát được nghiên cứu, xem xét cẩn thận, đảm bảo không trùng lặp với giám sát của HĐND, các cơ quan liên quan, đồng thời, không gây khó khăn cho đơn vị chịu sự giám sát. Trong năm 2018, sau khi tiến hành giám sát công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại một số xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành khảo sát 1.636 hộ nghèo trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nắm bắt thông tin, MTTQ huyện đã lập danh sách 339 hộ đề nghị xem xét thoát nghèo, chuyển sang cận nghèo, đồng thời, xây dựng văn bản đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại trong triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019.

Trong công tác chỉ đạo, Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn MTTQ cơ sở lựa chọn các nội dung, hình thức giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tập trung giám sát các công trình xây dựng cơ bản, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND cấp xã… Thông qua giám sát, MTTQ đã nắm bắt được những bất cập, hạn chế trong quản lý Nhà nước, thực thi nhiệm vụ của các đơn vị, yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát khắc phục những tồn tại, đồng thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng điều chỉnh quy định trong thẩm quyền để công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức góp ý, phản biện xã hội đối với những dự thảo các văn bản quan trọng của cấp ủy, chính quyền liên quan trực tiếp đến công tác mặt trận cũng như quyền và lợi ích của nhân dân như: Dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội… Các kiến nghị phản biện xã hội của MTTQ các cấp được dư luận đánh giá cao, một số nội dung phản biện được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực. Hoạt động phản biện xã hội của MTTQ đã trở thành kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ huyện cũng đạt được những kết quả bước đầu. MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 100% xã, thị trấn đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Hoạt động đối thoại được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại theo nội dung chuyên đề, đối thoại định kỳ hàng năm, đối thoại khi có vụ việc phức tạp ở cơ sở, đối thoại giải quyết đơn thư phức tạp, đối thoại khi triển khai các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở... Từ đó, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, tồn tại ở cơ sở; đồng thời, bổ sung, điều chỉnh những chủ trương phù hợp hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội. Kết hợp liên thông 3 nhiệm vụ: Giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường giám sát qua tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ thông qua những việc làm cụ thể. Chính quyền địa phương cần có chương trình phối hợp cụ thể vớiỦy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; tiếp thu, trả lời kịp thời những kiến nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thúy NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: