Xã Hội

Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo ở Đại Đình

Thứ Tư, 03/03/2021

Thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, nhân dân đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế với nhiều hình thức như chăn nuôi mô hình công nghiệp, trồng cây dược liệu, phát triển du lịch-dịch vụ… Nhờ đó, công tác giảm nghèo đã đạt kết quả tích cực, số hộ nghèo giảm còn 1,32%.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng CSXH, anh Trần Văn Lợi đầu tư chăn nuôi lợn thương phẩm, cho thu nhập hơn 120 triệu đồng/năm. Ảnh: Dương Chung

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của thị trấn Đại Đình đã có sự thay đổi rõ rệt. Đời sống kinh tế-văn hóa của người dân dần được nâng cao, hơn 1.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó, có 285 lao động vào làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/năm.

Hiện nay, thị trấn Đại Đình có hơn 3.000 hộ dân, đến cuối năm 2020, số hộ nghèo trên địa bàn thị trấn giảm còn 1,32%, hộ cận nghèo giảm còn 2,24%.

Những năm qua, chương trình giảm nghèo bền vững được chính quyền thị trấn Đại Đình xác định là mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đặng Thị Hải cho biết: “Để thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng NTM; hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và thu hút đầu tư. Nhờ đó, giúp người dân tăng thu nhập, cuộc sống được cải thiện".

Để giúp người dân phát triển kinh tế, chính quyền địa phương khuyến khích người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang chăn nuôi, trồng các loại cây dược liệu; phối hợp với ngành Nông nghiệp, Hội Nông dân các cấp giúp các hộ tiếp cận giống mới có năng suất, chất lượng tốt cùng các chính sách hỗ trợ vốn, cây, con giống, kỹ thuật chăm sóc và phòng dịch bệnh, tìm kiếm thị trường ổn định…

Qua đó, giúp người dân yên tâm, ổn định phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có giá trị tốt, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Đảng ủy, UBND thị trấn kết hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách để phát triển kinh tế. Thông qua nguồn vốn được hỗ trợ, nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống, nhờ đó đã thoát nghèo.

Gia đình anh Trần Văn Lợi ở tổ dân phố Giáp Quang là hộ nghèo từ năm 2013. Năm 2014, anh mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Tam Đảo để đầu tư cải tạo chuồng nuôi, mua giống lợn thịt.

Anh được cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH và cán bộ kỹ thuật nông-lâm nghiệp hướng dẫn kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cho vật nuôi. Hiện gia đình anh Lợi chăn nuôi lợn thịt thương phẩm, diện tích chuồng hơn 100 m2 với gần 50 con lợn, cho thu nhập hơn 120 triệu đồng/năm và gia đình anh đã thoát khỏi diện hộ nghèo.

Thị trấn Đại Đình là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bên cạnh phát triển kinh tế, chính quyền địa phương cũng quan tâm đến các lĩnh vực về văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, công tác dân tộc; tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu sô để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Nhờ đó đã tạo niềm tin, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo của địa phương.

Hương GiangTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: