Xã Hội

MTTQ Tam Đảo phát huy tốt vai trò trong công tác bầu cử

Thứ Tư, 03/03/2021

Thời điểm này, cùng với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào tháng 5/2021. Với phương châm dân chủ, chặt chẽ, đúng luật, MTTQ huyện chú trọng tuyên truyền, giám sát nhằm giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

MTTQ thị trấn Hợp Châu triển khai công tác chuẩn bị hiệp thương lần 2 trong quy trình bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo Tạ Văn Trần cho biết: “Ngay từ đầu tháng 1, sau khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác bầu cử theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời chuẩn bị tài liệu, triển khai các văn bản liên quan tới Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền thực hiện theo 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 1, cao điểm là tháng 4; đợt 2 là từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đợt 3 là sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Riêng đợt 1, MTTQ huyện tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45 – CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử, tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; các quy định về người ứng cử, người tự ứng cử và quyền lợi, trách nhiệm của cử tri.

Để người dân nói chung, cử tri nói riêng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND lần này, đồng thời nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về cuộc bầu cử, MTTQ huyện tập trung tuyên truyền về những thành tựu của Quốc hội, HĐND các cấp qua các thời kỳ.

Trong đó, nhấn mạnh về những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh trong những năm gần đây; tuyên truyền về các hội nghị hiệp thương và hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, cử tri nơi công tác và hội nghị vận động bầu cử để cử tri nắm rõ. Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác bầu cử cho cán bộ MTTQ cơ sở.

Tính đến thời điểm này, huyện Tam Đảo đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất. Hội nghị hiệp thương giới thiệu 468 người để bầu 232 đại biểu HĐND cấp xã; 66 người để bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Hợp Châu Trần Văn Dũng: Các bước của quy trình hiệp thương được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc và đúng luật. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ huyện với tổ chức thành viên và cơ quan, đơn vị có người ứng cử.

Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần và số lượng. Với những khó khăn, vướng mắc trong hiệp thương lần thứ nhất tại cơ sở đã được MTTQ huyện giải thích, trả lời thỏa đáng và hướng dẫn cặn kẽ, tạo thuận lợi cho cán bộ mặt trận cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác bầu cử.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các bước trong công tác bầu cử, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử được MTTQ huyện đặc biệt chú trọng.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn trực tiếp giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn.

Việc kiểm tra, giám sát được chia làm 3 đợt tương ứng với lịch trình bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, nội dung giám sát tập trung vào giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp trong huyện, các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp xã; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH , đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử.

Giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; giám sát hoạt động của Hội đồng bầu cử các cấp, tổ phụ trách bầu cử ở địa phương, việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; việc thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Vị trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức phân công nhiệm vụ của tổ bầu cử, việc sử dụng thẻ cử tri, việc mở hòm phiếu, ghi biên bản và kết quả bầu cử…

Hiện nay, để chuẩn bị cho việc tổ chức hiệp thương lần thứ 2 diễn ra thành công, Ủy ban MTTQ huyện tích cực phối hợp với Ủy ban Bầu cử của huyện, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử tới toàn thể đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân trên địa bàn; kịp thời hỗ trợ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh liên quan tới người ứng cử trong quá trình diễn ra bầu cử...

Bài, ảnh: Phương LoanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: